prof. Ernst Mach

* 18.2.1838 Chrlice u Brna (dnes Brno-Chrlice) – † 19.2.1916 Vaterstetten u Mnichova, Haar


rakouský fyzik a filozof českého původu


šlechtický predikát

šlechtický titul v roce 1901 odmítl


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

autor středoškolských učebnic (1896–1917), propagátor fotografie při vědeckých experimentech


bydliště

Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1 (zámek)


vzdělání

1847–1848 benediktínské gymnázium v Seitenstettenu u Vídně,
1852–1855 piaristické gymnázium v Kroměříži,
1855–1860 vídeňská univerzita (1860 doktorát, 1861 soukromý docent, 1864 profesor matematiky, 1866 profesor fyziky)


čestný doktorát

univerzita v Tübingenu (1901)


vyznamenání a pocty

titul vládního rady (1876),
dvorní rada (1896)

medaile:
- mj. Komandérský kříž I. tř. královského norského řádu St. Olafa
- Řád císaře Fr. Josefa I.
- rakouská pošta vydala známku (6 šilinků) s portrétem a datováním 1838–1916


dílo

Viz Černohorský M. - Fojtíková M.: Pocta Ernstu Machovi, Brno 1988.
Obzvlášť slavná byla jeho kniha Mechanika (1883), ve které vyložil a rozebral principy Newtonovy mechaniky.


zaměstnání

1860–1864 soukromý docent vídeňské univerzity,
1864–1867 profesor matematiky a fyziky na univerzitě ve Štýrském Hradci,
1867–1882 profesor experimentální fyziky na univerzitě v Praze (1879–1880 její rektor) a 1882–1895 na německé univerzitě v Praze (1883–1884 její rektor),
1895–1901 profesor filozofie, zejména historie a teorie induktivní vědy, na univerzitě ve Vídni


politická orientace

sociální demokrat


odborné a zájmové organizace

založil v Praze školu pokusné fyziky,
panská sněmovna (1901),
akademie ve Vídni, Halle, Mnichově a v Göttingenu,
Instituto de Coimbra


hrob

Mnichov


pojmenováno

- Ústav a archiv Ernsta Macha ve Freiburgu
- jednotka Mach (Machovo číslo) - užívá se především pro měření rychlosti letadel (jedná se o poměr rychlosti tělesa a rychlosti zvuku ve stejném prostředí, z toho vyplývá, že jde o bezrozměrnou veličinu)
- jedna z budov v brněnském Technologickém parku
- na začátku roku 2008 navrhlo vedení města Brna a akademická obec, aby letiště Brno-Tuřany bylo pojmenováno jménem Ernsta Macha, zejména pro jeho vědecký přínos v oblasti letectví (Machovo číslo, Machův úhel, Machův kužel)
- čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách


poznámky

byl vynikajícím pedagogem a dovedl své žáky pro obor nadchnout, údajně inspiroval ve vědeckém bádání i Alberta Einsteinapojmenované ulice


partneři

Ludovika Machová (Marrusig)
sňatek: 1. 8. 1867, Štýrský Hradeculice

osoba na objektech

E. Mach
pamětní deska: Chrlické náměstí 1/01 E. Mach
pamětní deska: Chrlické náměstí 1/02


události

18. 2. 2016
Brněnské dny Ernsta Macha 2016 17. 5. 2008
Odhalení reliéfu Ernsta Macha 15. 5. 2008
Brněnské dny Ernsta Macha 2008 14. 5. 1988
Slavnostní odhalení nové pamětní desky Ernsta Macha 13. 2. 1938
Odhalení původní pamětní desky Ernsta Macha


Fl


Aktualizováno: 28. 05. 2020