Internetová encyklopedie dějin Brna

Václav Karel Řehořovský

  Prof. Ing. Václav Karel Řehořovský


  • * 1.11.1849 Beroun – † 12.12.1911 Praha


  • matematik, profesor brněnské české techniky a její rektor v letech 1901–1902


  • vzdělání

   1861–1867 vyšší reálka v Plzni,
   1867–1872 Česká vysoká škola technická v Praze (odbor stavebního inženýrství),
   Univerzita Karlova v Praze - matematika a deskriptivní geometrie (1878 učitelská způsobilost pro vyšší reálky)


  • zaměstnání

   1872 Královské stavební oddělení v Marmaros-Sziget,
   1873–1875 inženýr Gömörské železnice,
   1875 stavební inženýr u firmy Kaura a Doubrava v Praze,
   1875–1881 Česká vysoká škola technická v Praze - asistent ústavu matematiky (u prof. Eduarda Weyra),
   1879–1900 Průmyslová škola v Praze - učitel, profesor stavební mechaniky, zeměměřičství a deskriptivní geometrie,
   1883–1900 vrchní vládní komisař pro všeobecné průmyslové pokračovací školy,
   1900–1911 Česká vysoká škola technická v Brně - řádný profesor obecné mechaniky a hydromechaniky, v letech 1901–1902 rektor, v letech 1909–1910 děkan odboru strojního a elektrotechnického inženýrství

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1893 dopisující člen České akademie,
   dopisující člen KČSN,
   člen (od roku 1880) ředitel Jednoty českých matematiků a fyziků v Praze (v roce 1896 zvolen jejím čestným členem),
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • poznámky

   V letech 1889–1892 člen městského zastupitelstva královského města Prahy. Od roku 1907 člen c. k. zemské školní rady pro Markrabství moravské.


  • obrazy

   img2502.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 28. 10. 2018

Václav Karel Řehořovský. Archiv VUT, sbírka fotografií.