prof. Ing. Václav Karel Řehořovský

* 1.11.1849 Beroun – † 12.12.1911 Praha


matematik, profesor brněnské české techniky a její rektor v letech 1901–1902


vzdělání

1861–1867 vyšší reálka v Plzni,
1867–1872 Česká vysoká škola technická v Praze (odbor stavebního inženýrství),
Univerzita Karlova v Praze - matematika a deskriptivní geometrie (1878 učitelská způsobilost pro vyšší reálky)


zaměstnání

1872 Královské stavební oddělení v Marmaros-Sziget,
1873–1875 inženýr Gömörské železnice,
1875 stavební inženýr u firmy Kaura a Doubrava v Praze,
1875–1881 Česká vysoká škola technická v Praze - asistent ústavu matematiky (u prof. Eduarda Weyra),
1879–1900 Průmyslová škola v Praze - učitel, profesor stavební mechaniky, zeměměřičství a deskriptivní geometrie,
1883–1900 vrchní vládní komisař pro všeobecné průmyslové pokračovací školy,
1900–1911 Česká vysoká škola technická v Brně - řádný profesor obecné mechaniky a hydromechaniky, v letech 1901–1902 rektor, v letech 1909–1910 děkan odboru strojního a elektrotechnického inženýrství


odborné a zájmové organizace

od roku 1893 dopisující člen České akademie,
dopisující člen KČSN,
člen (od roku 1880) ředitel Jednoty českých matematiků a fyziků v Praze (v roce 1896 zvolen jejím čestným členem),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


poznámky

V letech 1889–1892 člen městského zastupitelstva královského města Prahy. Od roku 1907 člen c. k. zemské školní rady pro Markrabství moravské.
partneři

Anna Řehořovská (Ropková)
sňatek: leden 1892
Čoup


Aktualizováno: 06. 12. 2019