Ing. arch. Dušan Riedl, CSc.

* 22.3.1925 Brno – † 4.10.2015 Brno


pedagog, urbanista, teoretik architektury, památkář a publicista


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


bydliště

Brno:
- Barvičova 40/46
- Kamenná 36 (i místo úmrtí - v hospicu sv. Alžběty)


zaměstnání

architekt ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury (VÚVA) a ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO)


odborné a zájmové organizace

Společnost přátel výtvarného umění,
člen vědecké rady Fakulty architektury VUT v Brněpoznámky

architekt zaměřený na přestavby historických jader měst a na historické zahradysourozenci

ulice

Barvičova
bydliště Kamenná
místo úmrtí (v hospicu sv. Alžběty)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 18. 05. 2022