František Lojka

* 24.11.1891 Volfířov, okr. Jindřichův Hradec – † 1965 Brno


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


vzdělání

obecná a měšťanská škola v Dačicích,
reálné gymnázium v Telči,
učitelský kurz v Kroměříži


vyznamenání a pocty

Řádem sv. Stanislava s meči se stuhou (1. 8. 1919),
Československý válečný kříž 1914–1918,
Revoluční medaile,
Medaile za vítězství


zaměstnání

prozatímní učitel (od roku 1911), definitivní učitel (od 1. 10. 1921), řídící učitel (od 20. 12. 1926) v Násedlovicích, okr. Hodonín,
řídící učitel v Brně-Komíně (od 1. 2. 1939, 30. 3. 1940 jako legionář dán na trvalý odpočinek, znovu aktivován po roce 1945),
učitel v Brně, Veveří ulice (od 1. 9. 1950)


politická orientace

Republikánská strana


odborné a zájmové organizace

Sokol Násedlovice (jeden ze zakladatelů, vzdělavatel),
člen obecního zastupitelstva, náměstek starosty, později starosta v Násedlovicích,
záložna Domovina v Násedlovicích (pokladník od roku 1924)poznámky

Výkon učitelského povolání Františku Lojkovi přerušily události první světové války. Byl povolán ke 14. zeměbraneckému pluku v Hallu v Tyrolích. Absolvoval kurs pro záložní důstojníky ve Steieru, odkud byl jako kadet odeslán na ruskou frontu. Dne 17. 6. 1916 byl u Vojnice zajat a internován v Jekatěrinburku. Zde se 29. 9. 1916 přihlásil do československého zahraničního vojska, 29. 7. 1917 byl zařazen do 8. střeleckého pluku v hodnosti vojína. Po absolvování důstojnického kurzu v Borispolu a na základě zkoušky před komisí byl určen pro vykonávání důstojnických povinností u 8. střeleckého pluku v hodnosti praporčíka.

Účast v bojích:
1. 7.– 10. 8. 1918 u Nikolska Usurijského,
1. 10. – 11. 10. 1918 u Nižného Tagilu,
16. 10. – 28. 10. 1918 u Kordonu,
19. 11. 1918 – 12. 1. 1919 u Kunhutu.

Postupně byl povýšen 1. 11. 1918 na nadporučíka, 1. 5. 1919 na kapitána. Domů odjel s 29. transportem na lodi M. S. Dollar 6. 6. 1920 z Vladivostoku; po přistání ve Vencouveru projel vlakem přes celou Kanadu, nalodil se v Halifaxu na loď „Belgie“, která jej odvezla do Evropy. Na území osvobozené vlasti vystoupil z vlaku dne 31. 3. 1920 v Opavě. Dostal měsíční repatriační dovolenou od 4. 8. do 8. 9. 1920, demobilizován byl 16. 3. 1921.
Od 1. 10. 1921 nastoupil znovu ve škole Násedlovicích, tentokrát jako definitivní učitel. Také se brzy zapojil do společenského života v obci, v roce 1921 byl jedním ze zakladatelů TJ Sokol a stal se vzdělavatelem jednoty. Od roku 1924 vykonával funkci pokladníka v nově vzniklé záložně DOMOVINA, psal své příspěvky do Vlastivědného sborníku Kyjovska o historii Násedlovic, pozemkové reformě apod. Při volbách v roce 1932 byl zvolen náměstkem starosty, funkce starosty se ujal, když neočekávaně ve věku 52 let zemřel dosavadní starosta František Švaňhal.
František Lojka se 12. 9.1922 oženil v českobratrském evangelickém kostele v Kloboukách u Brna s Cecilií Nezvalovou. Jejich manželství však nezačalo šťastně. V útlém věku zemřela první dcerka Jaruška, radostnou událostí v rodině se stalo narození dcery Naděždy v roce 1927. Koncem ledna 1939 se rodina přestěhovala z Násedlovic do Brna-Komína, kde byl František Lojka od 1. 2. 1939 ustanoven ředitelem školy. Podle vládního nařízení Říšského protektora ze dne 30. 12. 1939 byl dán dne 30. 3. 1941 jako legionář na trvalý odpočinek a totálně nasazen na práci pro Říši.
Po osvobození v roce 1945 se opět František Lojka ujal funkce ředitele školy v Brně-Komíně. Po únoru 1948 pan ředitel, který na školních shromážděních žákům každoročně připomínal narozeniny prezidenta Masaryka, upálení Mistra Jana Husa, výročí bitvy u Zborova, vznik Československé republiky a podobná výročí, nemohl dále pracovat ve své funkci. Od 1. 9. 1950 byl přeložen jako učitel na školu ve Veveří ulici v Brně.
(Informace k osobnosti pro naši encyklopedii poskytl pan Václav Hanák, děkujeme.)


prameny, literatura

Www stránky

"Detail legionáře"

Ostatní literatura

"Komín v historii 1240–2006"


partneři

Cecilie Lojková (Nezvalová)
sňatek: 12. 9. 1922, Klobouky u Brna (českobratrský evangelický kostel)stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 06. 01. 2019