Dr. František Eugen Mathon

* 10.2.1828 Slavětín u Litovle – † 29.11.1893 Vídeň (Rakousko)


pedagog, říšský a zemský poslanec


zajímavé okolnosti

ve svém rodišti měl letní byt, zasloužil se ve Slavětíně o založení školy, hasičského sboru a pošty


bydliště

Brno, Strassengasse 24


vzdělání

gymnázium v Olomouci,
práva, později filozofii na univerzitě v Praze (1854 doktorát filozofie),
v roce 1855 vykonal zkoušky učitelské způsobilosti z matematiky a fyziky pro gymnázia, tuto aprobaci si o rok později rozšířil i o český jazyk


vyznamenání a pocty

rytíř řádu Františka Josefa


dílo

- Čítanka pro pokračovací vyučování v hospodářství, obsahující základné výskumy o životě rostlin, o hnoji a náhradě toho, co se půdě rozličnými sklizněmi ubírá. Brno 1871.
- Grundformen der Unterrichts-Anstalten. Realismus und Formalismus unserer Mittelschulen in ihrer Entwickelung. Brünn 1865.
- Průprava k vědě hospodářské čili Vysvětlení základní jejich pojmů z vědy přírodní. Brno 1870.


zaměstnání

suplent na gymnáziu v Brně a na reálce v Olomouci,
v roce 1857 jmenován ředitelem nově zřízené brněnské městské reálky (v roce 1885 penzionován)


odborné a zájmové organizace

Matice moravská (v letech 1863–1868 předseda),
Rolník (redaktor časopisu)


prameny, literatura

osoby

Jan Tvarůžek
student reálky v době, kdy byl ředitelem F. Mathon


partneři


rodiče

ulice

Strassengasse
bydliště doložené v roce 1871 (dnes Hybešova)


události

23. 11. 1861
Ustavující valná hromada „Slovanského čtenářského spolku v Brně“
člen spolku


Menš


Aktualizováno: 09. 01. 2016