Internetová encyklopedie dějin Brna

František Eugen Mathon

  Dr. František Eugen Mathon


  • * 10.2.1828 Slavětín u Litovle – † 29.11.1893 Vídeň (Rakousko)


  • pedagog, říšský a zemský poslanec


  • zajímavé okolnosti

   ve svém rodišti měl letní byt, zasloužil se ve Slavětíně o založení školy, hasičského sboru a pošty


  • bydliště

   Brno, Strassengasse 24


  • vzdělání

   gymnázium v Olomouci,
   práva, později filozofii na univerzitě v Praze (1854 doktorát filozofie),
   v roce 1855 vykonal zkoušky učitelské způsobilosti z matematiky a fyziky pro gymnázia, tuto aprobaci si o rok později rozšířil i o český jazyk

  • vyznamenání a pocty

   rytíř řádu Františka Josefa


  • dílo

   - Čítanka pro pokračovací vyučování v hospodářství, obsahující základné výskumy o životě rostlin, o hnoji a náhradě toho, co se půdě rozličnými sklizněmi ubírá. Brno 1871.
   - Grundformen der Unterrichts-Anstalten. Realismus und Formalismus unserer Mittelschulen in ihrer Entwickelung. Brünn 1865.
   - Průprava k vědě hospodářské čili Vysvětlení základní jejich pojmů z vědy přírodní. Brno 1870.


  • zaměstnání

   suplent na gymnáziu v Brně a na reálce v Olomouci,
   v roce 1857 jmenován ředitelem nově zřízené brněnské městské reálky (v roce 1885 penzionován)

  • odborné a zájmové organizace

   Matice moravská (v letech 1863–1868 předseda),
   Rolník (redaktor časopisu)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Terezie Mathonová


  • děti

   Jaroslav Mathon


  • rodiče

   Anna Mathonová


  • ulice

   Strassengasse
   bydliště doložené v roce 1871 (dnes Hybešova)


  • události

   23. 11. 1861
   Ustavující valná hromada „Slovanského čtenářského spolku v Brně“
   člen spolku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 09. 01. 2016