RNDr. Hannah Šimková

* 2.12.1897 Kolín – † 20.2.1972


fyzikální chemička
partner osobnosti: prof. PhDr. Antonín Šimek


rodné jméno

Kadlecová


zajímavé okolnosti

žačka Jaroslava Heyrovského


bydliště

Brno:
- Kounicova 63
- Františka Bílého 17


vzdělání

maturovala v roce 1917,
studium chemie na PřF UK v Praze a na ČVUT v Praze


zaměstnání

1922–1925 asistentka v Ústavu fyzikální chemie na PřF MU v Brně


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Z počátků polarografie"


partneři

Antonín Šimek
sňatek: 20. 6. 1925, Praha-Královské Vinohrady (českobratrská evangelická modlitebna)
ulice

Františka Bílého
bydliště (dnes Bílého) Kounicova
bydliště doložené v roce 1925


Kal


Aktualizováno: 18. 09. 2020