Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Palas

  doc. PhDr. Karel Palas, CSc.


  • * 24.8.1931 Budišov u Třebíče – † 24.3.2005


  • literární historik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   gymnázium ve Velkém Meziříčí (1950 maturita),
   1950–1955 FF MU v Brně - obor český a ruský jazyk (1960 titul CSc., 1967 PhDr.)


  • dílo

   - Ve své vědecké práci se Karel Palas věnoval regionální a pololidové české literatuře barokní, literatuře z doby národního obrození se zvláštním zřetelem k moravskému prostředí. Zabýval se i literaturou dětskou, zejména problematikou počátků dětské literatury v 19. století.
   - Odbornými statěmi a recenzemi přispíval do Listů filologických, Časopisu Matice slovenské, Časopisu moravského muzea, kulturních rubrik deníků Lidová demokracie a Rovnost, do Sborníků prací filozofické fakulty brněnské univerzity.
   - Bohatá byla i jeho činnost editorská, podílel se na vydání děl předních českých literátů (I. Blatného, J. Mahena, V. Mrštíka, G. Preissové, R. Těsnohlídka, K. Klostermanna).


  • zaměstnání

   FF MU v Brně (od roku 1953 asistent, v letech 1955–1958 vědecký aspirant, od roku 1966 docent, v letech 1970–1976 a 1990–1992 vedoucí katedry české literatury a literární vědy)

  • odborné a zájmové organizace

   Matice slovenská,
   Literárněvědná společnost při ČSAV,
   Matice moravská


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   hub


Aktualizováno: 19. 03. 2020