Klement Hlásenský

* 11.10.1916 Šlapanice (okres Brno-venkov) – † 5.12.1996


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


bydliště

Brno:
- Pekařská 68
- Květná 2 (1948)


vzdělání

obecná škola ve Šlapanicích,
měšťanská škola v Šaraticích a Brně,
reálné gymnázium s maturitou (Brno, maturita v Hodoníně),
zahájil studium na české technice v Brně (v roce 1938, přerušilo zavření českých vysokých škol po 17. listopadu 1939)


vyznamenání a pocty

Pamětní medaile se štítkem F a VB (7. 3. 1944)


zaměstnání

dělník v cukrovaru v Sokolnicích (před zahájením studia na vysoké škole),
profesor angličtiny v ústavu moderních řečí v Brně (1945–1946),
současně tajemník pobočky British Council v Brně (1945–1946),
národní správce firmy Pollak, knihařství,
Čs. stavební závody v Brně,
Elektrosvit Nové Zámky,
ZKL v Brně


odborné a zájmové organizace

Sokol,
Skaut,
ČSZ


poznámky

V únoru 1940 odešel přes Balkán do Francie (do čs. zahraničního vojska odveden 25. 3. 1940 v Marseille, osobní číslo Z; F-2529), později do Velké Británie. Koncem války byl zařazen jako velitel čs. výsadkové skupiny ROTHMANN, která však nebyla vysazena.
Po návratu do vlasti 15. 8. 1945 propuštěn z armády mimo činnou službu.
Dne 11. 6. 1946 byl získán jako agent provokatér u OBZ v Brně, pracoval pod jmény PAVEL, DUBY, FRANTIŠEK, kódové označení D-8006. Jeho úkolem bylo sledování dění v British Council, sledování bývalých parašutistů, především pak Josefa Pojara. V září 1947 pozval své známé na schůzku Para-Clubu na rohu Květné a Lipové. Na schůzce konané 20. 9. 1947 se sešlo 15 účastníků, včetně několika osob z British Council, zde získal poznatky především k osobě Josefa Pojara.
Dne 18. 10. 1949 byl Hlásenský vyslán jako agent do Vídně, kde se nechal britskými orgány naverbovat jako agent chodec, po návratu do republiky organizoval ilegální skupinu v Břeclavi a informoval StB o činnosti britské rezidentury ve Vídni. Odešel znovu do Rakouska, ale zjistil, že jeho aktivity byly čs. zpravodajci v britských službách odhaleny, proto se vrátil do republiky.
V době zaměstnání v Elektrosvitu Nové Zámky byl 26. 10. 1950 zatčen a vyšetřován do 22. 6. 1951 v souvislosti s Otto Šlingem. Dne 25. 1. 1963 opět zatčen a vyšetřován pro hospodářské zpravodajství ve prospěch indického občana Harindela Katyala. Po roce 1989 byl v rámci rehabilitací povýšen do hodnosti plukovníka.
(Tento encyklopedický záznam zpracoval Ing. Petr Kopečný na základě publikace Jiřího Plachého „Horší než válka...“, Cheb, Svět křídel 2014, s. 187, 265–272. Děkujeme.)osoby

Miroslav Plaňava
Plaňava odhalil Hlásenského jako agenta StB Josef Pojar
Hlásenský sledoval Pojara Otto Šling
Hlásenský vyšetřován v souvislosti se Šlingem


partneři

Enid Peggy Hlásenská (Weslyová)
sňatek: 20. 3. 1943, Anglie
ulice

Pekařská
bydliště Květná
bydliště doložené v roce 1948 Veselá
v domě č. 22 byl národním správcem firmy Pollak, knihařství


Menš, Kopin


Aktualizováno: 23. 01. 2020