Internetová encyklopedie dějin Brna

Klement Hlásenský

  Klement Hlásenský


  • * 11.10.1916 Šlapanice (okres Brno-venkov) – † 5.12.1996


  • válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


  • bydliště

   Brno:
   - Pekařská 68
   - Květná 2 (1948)


  • vzdělání

   obecná škola ve Šlapanicích,
   měšťanská škola v Šaraticích a Brně,
   reálné gymnázium s maturitou (Brno, maturita v Hodoníně),
   zahájil studium na české technice v Brně (v roce 1938, přerušilo zavření českých vysokých škol po 17. listopadu 1939)

  • vyznamenání a pocty

   Pamětní medaile se štítkem F a VB (7. 3. 1944)


  • zaměstnání

   dělník v cukrovaru v Sokolnicích (před zahájením studia na vysoké škole),
   profesor angličtiny v ústavu moderních řečí v Brně (1945–1946),
   současně tajemník pobočky British Council v Brně (1945–1946),
   národní správce firmy Pollak, knihařství,
   Čs. stavební závody v Brně,
   Elektrosvit Nové Zámky,
   ZKL v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol,
   Skaut,
   ČSZ


  • poznámky

   V únoru 1940 odešel přes Balkán do Francie (do čs. zahraničního vojska odveden 25. 3. 1940 v Marseille, osobní číslo Z; F-2529), později do Velké Británie. Koncem války byl zařazen jako velitel čs. výsadkové skupiny ROTHMANN, která však nebyla vysazena.
   Po návratu do vlasti 15. 8. 1945 propuštěn z armády mimo činnou službu.
   Dne 11. 6. 1946 byl získán jako agent provokatér u OBZ v Brně, pracoval pod jmény PAVEL, DUBY, FRANTIŠEK, kódové označení D-8006. Jeho úkolem bylo sledování dění v British Council, sledování bývalých parašutistů, především pak Josefa Pojara. V září 1947 pozval své známé na schůzku Para-Clubu na rohu Květné a Lipové. Na schůzce konané 20. 9. 1947 se sešlo 15 účastníků, včetně několika osob z British Council, zde získal poznatky především k osobě Josefa Pojara.
   Dne 18. 10. 1949 byl Hlásenský vyslán jako agent do Vídně, kde se nechal britskými orgány naverbovat jako agent chodec, po návratu do republiky organizoval ilegální skupinu v Břeclavi a informoval StB o činnosti britské rezidentury ve Vídni. Odešel znovu do Rakouska, ale zjistil, že jeho aktivity byly čs. zpravodajci v britských službách odhaleny, proto se vrátil do republiky.
   V době zaměstnání v Elektrosvitu Nové Zámky byl 26. 10. 1950 zatčen a vyšetřován do 22. 6. 1951 v souvislosti s Otto Šlingem. Dne 25. 1. 1963 opět zatčen a vyšetřován pro hospodářské zpravodajství ve prospěch indického občana Harindela Katyala. Po roce 1989 byl v rámci rehabilitací povýšen do hodnosti plukovníka.
   (Tento encyklopedický záznam zpracoval Ing. Petr Kopečný na základě publikace Jiřího Plachého „Horší než válka...“, Cheb, Svět křídel 2014, s. 187, 265–272. Děkujeme.)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Miroslav Plaňava
   Plaňava odhalil Hlásenského jako agenta StB Josef Pojar
   Hlásenský sledoval Pojara Otto Šling
   Hlásenský vyšetřován v souvislosti se Šlingem


  • partneři

   Enid Peggy Hlásenská (Weslyová)
   sňatek: 20. 3. 1943, Anglie


  • rodiče

   Marie Hlásenská (Burianová)
   František Hlásenský


  • sourozenci

   František Hlásenský
   Miroslav Hlásenský
   Anežka Hlásenská


  • ulice

   Pekařská
   bydliště Květná
   bydliště doložené v roce 1948 Veselá
   v domě č. 22 byl národním správcem firmy Pollak, knihařství


  • autor

   Menš, Kopin


Aktualizováno: 23. 01. 2020