prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, ml., CSc.

* 15.6.1933 Brno


projektant
dítě osobnosti: Ing. arch. Mojmír Kyselka


zajímavé okolnosti

početnou řadu projektů předal do archivu Muzea města Brna


bydliště

Brno, Tomešova 4a


vzdělání

Fakulta architektury a pozemního stavitelství VŠSt v Brně (1957) - specializace urbanismus a krajina


zaměstnání

od roku 1957 projektant v Brně (50. léta - z politických důvodů uvězněn),
spolupráce na tvorbě slovenské i české krajiny,
od roku 1990 výuka na Fakultě architektury v Brně (v roce 1995 jmenován profesorem pro oblast urbanismu a tvorby krajiny), působení v Bratislavě,
od roku 1992 spolupráce s Technickou univerzitou ve Vídni (půl roku přednášení v USA),
vedoucí katedry architektury Fakulty stavební v Ostravě


obrazy
ulice

Tomešova
bydliště


související odkazy

Jis, PeDro


Aktualizováno: 26. 01. 2024