Internetová encyklopedie dějin Brna

Karl Grobben

  Prof. Dr. phil. Karl Grobben


  • * 27.8.1854 Brno – † 13.4.1945 Salzburg (Rakousko)


  • rakouský zoolog, vysokoškolský pedagog
   dítě osobnosti: Ludwig Paul Alois Grobben


  • rodné jméno

   Carl Anton Mathias Grobben

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Rakousko


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1885 se ve Vídni oženil s Idou von Tschermak-Seysenegg, která pocházela z významné rakouské vědecké rodiny. Její otec Gustav Tschermak von Seysenegg působil jako profesor mineralogie, její tři sourozenci se intenzivně věnovali studiu přírodních věd. Bratr Erich Tschermak von Seysenneg patřil mezi první znovuobjevitele Mendelových zákonů dědičnosti.


  • bydliště

   Brno, Lidická 4/5,
   Wien, Sternwartestrasse 49


  • vzdělání

   1873–1877 studium přírodních věd a zoologie na vídeňské univerzitě (Universität Wien),
   1879 habilitován, soukromým docentem v oboru zoologie a srovnávací anatomie na II. Zoologickém institutu vídeňské univerzity (II. Zoologisches Institut der Universität Wien),
   1884 mimořádným profesorem tamtéž,
   1893 jmenován řádným univerzitním profesorem.

  • vyznamenání a pocty

   1944: Cena prince Evžena (Prinz-Eugen-Preis)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1876 asistent prof. Carla Clause na zoologickém institutu,
   1896 ředitel I. Zoologického institutu (I. Zoologisches Institut der Universität Wien),
   1899–1900 děkan Filozofické fakulty univerzity ve Vídni (Philosophische Fakultät der Universität Wien),
   od roku 1925 emeritní profesor tamtéž

  • odborné a zájmové organizace

   člen a viceprezident Rakouské akademie věd ve Vídni (Österreichische Akademie der Wissenschaften),
   1904 člen Německé akademie věd Leopoldina (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina),
   1913 jmenován dvorním radou


  • poznámky

   Působil jako univerzitní pedagog na vídeňské univerzitě a ve své době platil za jednoho z nejvýznamnějších rakouských zoologů. Zabýval se především zkoumáním bezobratlých živočichů - korýšů a měkkýšů, uveřejňoval anatomicko-histologické a ontogenetické práce. Významně se věnoval také problematice klasifikace živočišné říše - navrhl rozdělení trojlistých živočichů na protostomia (prvoústé) a deuterostomia (druhoústé).
   Proslavil se také doplněním a rozšířením zásadní publikace s názvem Učebnice zoologie (Lehrbuch der Zoologie) od Carla Clause.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Mathias Grobben
   děd Erich Tschermak
   švagr Gustav Tschermak von Seysenegg
   tchán Hermine Tschermak von Seysenegg
   tchyně


  • partneři

   Ida Grobben (Tschermak von Seysenegg)


  • rodiče

   Ludwig Paul Alois Grobben
   Berthe Grobbenová (Fischerová)


  • sourozenci

   Adelheid Rosalie Marie Pflaum (Grobben)
   Berhe Janku (Grobbenová)
   Emma Marie Rosa Grobbenová


  • ulice

   Lidická
   bydliště


  • související odkazy

   Armin Tschermak von Seysenegg
   Deutsche Biographie - Karl Grobben
   matriční záznam o narození Karla Grobbena
   Spektrum.de - Lexikon der Biologie - Karl Grobben
   Wikipedia - Karl Grobben, anglicky

   další související odkazy (2)...


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 18. 06. 2017