Prof. Dr. phil. Karl Grobben

* 27.8.1854 Brno – † 13.4.1945 Salzburg (Rakousko)


rakouský zoolog, vysokoškolský pedagog
dítě osobnosti: Ludwig Paul Alois Grobben


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Rakousko


zajímavé okolnosti

V roce 1885 se ve Vídni oženil s Idou von Tschermak-Seysenegg, která pocházela z významné rakouské vědecké rodiny. Její otec Gustav Tschermak von Seysenegg působil jako profesor mineralogie, její tři sourozenci se intenzivně věnovali studiu přírodních věd. Bratr Erich Tschermak von Seysenneg patřil mezi první znovuobjevitele Mendelových zákonů dědičnosti.vzdělání

1873–1877 studium přírodních věd a zoologie na vídeňské univerzitě (Universität Wien),
1879 habilitován, soukromým docentem v oboru zoologie a srovnávací anatomie na II. Zoologickém institutu vídeňské univerzity (II. Zoologisches Institut der Universität Wien),
1884 mimořádným profesorem tamtéž,
1893 jmenován řádným univerzitním profesorem.


vyznamenání a pocty

1944: Cena prince Evžena (Prinz-Eugen-Preis)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1876 asistent prof. Carla Clause na zoologickém institutu,
1896 ředitel I. Zoologického institutu (I. Zoologisches Institut der Universität Wien),
1899–1900 děkan Filozofické fakulty univerzity ve Vídni (Philosophische Fakultät der Universität Wien),
od roku 1925 emeritní profesor tamtéž


odborné a zájmové organizace

člen a viceprezident Rakouské akademie věd ve Vídni (Österreichische Akademie der Wissenschaften),
1904 člen Německé akademie věd Leopoldina (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina),
1913 jmenován dvorním radou


poznámky

Působil jako univerzitní pedagog na vídeňské univerzitě a ve své době platil za jednoho z nejvýznamnějších rakouských zoologů. Zabýval se především zkoumáním bezobratlých živočichů - korýšů a měkkýšů, uveřejňoval anatomicko-histologické a ontogenetické práce. Významně se věnoval také problematice klasifikace živočišné říše - navrhl rozdělení trojlistých živočichů na protostomia (prvoústé) a deuterostomia (druhoústé).
Proslavil se také doplněním a rozšířením zásadní publikace s názvem Učebnice zoologie (Lehrbuch der Zoologie) od Carla Clause.
Již jako vdovec přijížděl zejména o vánočních svátcích i s dcerou na návštěvu své matky do Brna.
partneři
ulice

Kleine Neugasse (Malá Nová)
rodný dům (dnes Veveří) Radwitplatz, též Raduitplatz (Radwitovo, též Raduitovo náměstí)
přechodné bydliště při návštěvách (doloženo např. v roce 1880, 1890 a 1900, dnes Žerotínovo náměstí)Vystrčilová, Menš


Aktualizováno: 13. 11. 2020