RNDr. František Šmarda

* 29.5.1902 Třebíč (okres Třebíč) – † 24.4.1976


botanik, geobotanik, mykolog, pracovník brněnské pobočky Botanického ústavu ČSAV, konzervátor státní péče o ochranu přírody a krajiny v okrese tišnovském


národnost

česká


vzdělání

1913–1920 - II. česká státní reálka Brno,
český učitelský ústav v Brně (1921),
1945–1950 PřF MU (v roce 1950 titul RNDr.)


dílo

Organizoval a prováděl mykologický výzkum Moravy se zřetelem k ekologii a cenologii hub.
Publikoval řadu odborných prací botanických, především mykologických.
Zasloužil se o poznání československých hub pýchavkovitých.
Podílel se na zpracování geobotanické mapy Moravy.
Bibliografii jeho prací publikoval Karel Kříž, Dr. František Šmarda šedesátníkem. In: Česká mykologie, 1962, č. 2, s. 68–70.


zaměstnání

Obecná škola v Oslavanech (1921–1923) a v Žebětíně (1923–1926),
měšťanská škola v Adamově (1926–1927) a v Kuřimi (1927–1955),
1955–1962 Geobotanická laboratoř ČSAV v Brně,
1962–1968 Botanický ústav ČSAV, pobočka Brno


odborné a zájmové organizace

Společnost přátel ochrany přírody a domoviny,
Československá vědecká společnost pro mykologii,
Mykologický klub v Brně (předseda),
Československá botanická společnost,
Přírodovědecký klub v Brně


pojmenováno

- J. Velenovský po něm pojmenoval nový druh helotky - Helotium šmardae Velen (1939)
- A. Pilát nový druh vatičky - Tomentella smardae Pil. (1942), V. J. Staněk nový druh hvězdovky - Gaestrum smardae J. V. Staněk (1956)


pojmenované ulice

Bratří Šmardů (Líšeň)


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Dr. František Šmarda šedesátníkem"sourozenci

Kal


Aktualizováno: 15. 03. 2021