prof. PhDr. Peter Demetz, PhD., dr. h. c.

* 21.10.1922 Praha


germanista, literární komparatista, kritik, překladatel, emeritní profesor Yealovy univerzity; čestný doktor Masarykovy univerzity


zajímavé okolnosti

v letech 1927–1937 žil v Brně; v roce 1949 emigroval do Německa, od roku 1953 žije v USA


vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - filozofie, srovnávací věda náboženská, anglistika a germanistika (1947 titul PhDr.)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (26. 11. 2014),
Ostravská univerzita (2000)


vyznamenání a pocty

- Zlatá medaile J. W. Goetha (1971)
- Velký spolkový kříž za zásluhy (1984)
- Cena Johanna Heinricha Mercka za vědeckou prózu (1994)
- Cena Alexandra von Humboldta (1996)
- Medaile za zásluhy II. stupně (2000)
- Evropská kulturní cena Evropské kulturní nadace v Bazileji (2004)
- Knižní cena Georga Dehia za celoživotní dílo (2012)
- Cena Jiřího Theinera (2014)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1956–1991 Yale University: 1956–1958 lektor němčiny, 1958–1960 docent němčiny, 1962–1991 profesor německé literatury a srovnávacích dějin literatur, 1963–1969 vedoucí Ústavu germánských jazyků a literatur, od 1991 emeritní profesor,

jako hostující profesor přednášel mj. na Cornellově univerzitě, na Columbijské univerzitě, na Univerzitě v Princentonu, na Vysoké škole v St. Gallenu, na Ostravské univerzitě, na Masarykově univerzitě


odborné a zájmové organizace

člen (čestný, dopisující, řádný) řady zahraničních vědeckých společností, komisí


poznámky

na FF MU v Brně přednesl 25. 11. 2014 přednášku na téma: Gymnazista jménem Bolzano prosí Libuši o ochranu a pomoc


prameny, literatura

osoby

Vojtěch Jestřáb
spolužák


Kal


Aktualizováno: 21. 10. 2022