Internetová encyklopedie dějin Brna

Peter Demetz

  prof. PhDr. Peter Demetz, PhD.


  • * 21.10.1922 Praha


  • germanista, literární komparatista, kritik, překladatel, emeritní profesor Yealovy univerzity; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • zajímavé okolnosti

   v letech 1927–1937 žil v Brně; v roce 1949 emigroval do Německa, od roku 1953 žije v USA


  • vzdělání

   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - filozofie, srovnávací věda náboženská, anglistika a germanistika (1947 titul PhDr.)

  • čestný doktorát

   - Ostravská univerzita v Ostravě (2000)
   - Masarykova univerzita (26. 11. 2014)

  • vyznamenání a pocty

   - Zlatá medaile J. W. Goetha (1971)
   - Velký spolkový kříž za zásluhy (1984)
   - Cena Johanna Heinricha Mercka za vědeckou prózu (1994)
   - Cena Alexandra von Humboldta (1996)
   - Medaile za zásluhy II. stupně (2000)
   - Evropská kulturní cena Evropské kulturní nadace v Bazileji (2004)
   - Knižní cena Georga Dehia za celoživotní dílo (2012)
   - Cena Jiřího Theinera (2014)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1956–1991 Yale University: 1956–1958 lektor němčiny, 1958–1960 docent němčiny, 1962–1991 profesor německé literatury a srovnávacích dějin literatur, 1963–1969 vedoucí Ústavu germánských jazyků a literatur, od 1991 emeritní profesor,

   jako hostující profesor přednášel mj. na Cornellově univerzitě, na Columbijské univerzitě, na Univerzitě v Princentonu, na Vysoké škole v St. Gallenu, na Ostravské univerzitě, na Masarykově univerzitě

  • odborné a zájmové organizace

   člen (čestný, dopisující, řádný) řady zahraničních vědeckých společností, komisí


  • poznámky

   na FF MU v Brně přednesl 25. 11. 2014 přednášku na téma: Gymnazista jménem Bolzano prosí Libuši o ochranu a pomoc


  • prameny, literatura


  • osoby

   Vojtěch Jestřáb
   spolužák


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 28. 03. 2015