doc. Ing. Alexandr Grimm

* 14.1.1902 Brno


inženýr, vysokoškolský pedagog, odborník v oblasti klimatizací budov
dítě osobnosti: prof. Ing. Leopold Grimm


bydliště

Brno, Dobrovského 12


vzdělání

česká reálka v Brně (1920 maturitní zkouška)

ČVŠT v Brně:
- odbor strojního inženýrství (2. státní zkouška v roce 1925)
- odbor elektroinženýrství (2. státní zkouška v roce 1927)


zaměstnání

- provozní inženýr firmy Baťa ve Zlíně - zámečnické práce, později vedoucí montáže ústředního topení v nemocničních budovách,
- ZME v Brně,
- Škodovy závody (od 1928 – 30. 6. 1930) - Brno, Mladá Boleslav,
- od roku 1930 samostatné podnikání - projektování a realizace ústředního topení, instalace vodovodní, kanalizační a elektroinstalace (v Brně např. Zemský dům, Besední dům, továrna Zbrojovky na Zvonařce apod.)
- Vysoká škola technická dra. Edvarda Beneše v Brně - jako honorovaný docent předmětu "Otápění a větrání budov" od roku 1938 (od 1. 12. 1952 jmenován docentem Fakulty architektury a pozemního stavitelství v Brně pro obor technická zařízení budov), v roce 1959 pracovní poměr na vlastní žádost rozvázán, s účinností od 1. 10. 1968 přijat na základě kladně vyřízené mimosoudní rehabilitace na místo docenta na Katedru organizace výroby FAST VUT v Brně, v roce 1975 odchod do penze


odborné a zájmové organizace

člen Normalizační společnosti v Praze (od roku 1947),
soudní znalec (od roku 1937)

Kal, blat


Aktualizováno: 11. 06. 2020