Berta Schüller


válka a odboj 1938–1945; holocaust (snad přežila)


bydliště

Brno (poslední bydliště před transportem)


poznámky

deportována z Brna převezena dne 31. 3. 1942 transportem Af-571 do Terezína, její další osudy zatím neznáme (-Menš)


prameny, literatura

Www stránky

"www.holocaust.cz"


osoby

Frederike Stiassni
v úmrtním listu Friederike Stiassni (Stiassny) uvedena jako vnučka, která se právě nachází v Terezíně


události

31. 3. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "Af"
v transportu měla číslo 571


Menš


Aktualizováno: 30. 06. 2019