Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Kořistka

  Prof. Dr. Karel Kořistka


  • * 7.2.1825 Březová – † 19.1.1906 Praha


  • jeden z prvních profesorů brněnské techniky, od roku 1851 profesor praktické geometrie na pražské technice


  • šlechtický titul

   rytíř

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   účastnil se i politického života jako dlouholetý člen pražského městského zastupitelstva a krátce byl i poslancem zemského sněmu


  • vzdělání

   gymnázium v Brně (1841 maturita),
   univerzita ve Vídni,
   1843–1847 Hornická a lesnická akademie v Banské Štiavnici


  • zaměstnání

   1847 mincovní úřad ve Vídni,
   1848 báňská a lesnická akademie v Banské Štiavnici jako asistent matematiky a fyziky u Ch. Dopplera,
   1849–1851 profesor brněnského technického učiliště,
   1851–1869 profesor praktické geometrie na pražské technice,
   1869–1893 profesor na německé části pražské techniky,
   Polytechnický ústav v Praze,
   dvorní rada

  • odborné a zájmové organizace

   Společnost pro podporu zemědělství, přírodovědy a vlastivědy,
   Wernerův spolek,
   ředitel státní zkušební komise (doloženo v roce 1871)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ottokar Franz Burghart
   K. Kořistka byl svědkem při sňatku O. Burgharta


  • partneři

   Františka Kořistková (Haberlerová)
   sňatek: 14. 11. 1852, Brno


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 28. 06. 2019