Prof. Dr. Karel Kořistka

* 7.2.1825 Březová – † 19.1.1906 Praha


jeden z prvních profesorů brněnské techniky, od roku 1851 profesor praktické geometrie na pražské technice


šlechtický titul

rytíř


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

účastnil se i politického života jako dlouholetý člen pražského městského zastupitelstva a krátce byl i poslancem zemského sněmu


vzdělání

gymnázium v Brně (1841 maturita),
univerzita ve Vídni,
1843–1847 Hornická a lesnická akademie v Banské Štiavnici


zaměstnání

1847 mincovní úřad ve Vídni,
1848 báňská a lesnická akademie v Banské Štiavnici jako asistent matematiky a fyziky u Ch. Dopplera,
1849–1851 profesor brněnského technického učiliště,
1851–1869 profesor praktické geometrie na pražské technice,
1869–1893 profesor na německé části pražské techniky,
Polytechnický ústav v Praze,
dvorní rada


odborné a zájmové organizace

Společnost pro podporu zemědělství, přírodovědy a vlastivědy,
Wernerův spolek,
ředitel státní zkušební komise (doloženo v roce 1871)osoby

Ottokar Franz Burghart
K. Kořistka byl svědkem při sňatku O. Burgharta


partneři

Františka Kořistková (Haberlerová)
sňatek: 14. 11. 1852, Brno


Jord, Menš


Aktualizováno: 28. 06. 2019