Samuel Karpelles (Karpelis)

* 1804 Boskovice, okr. Blansko – † po 1851


podnikatel ve výrobě lihovin


bydliště

Královo Pole čp. 28


zaměstnání

nájemce palírny v Řečkovicích (1. 10. 1843 – 31. 10. 1848),
nájemce palírny v Králově Poli (od 1. 11. 1848),
řeznický mistr v Králově Poli (mistrovské právo od 7. 7. 1849)


poznámky

O jeho původu není nic bližšího zatím známo. Původně jako židovský familiant z Boskovic od mládí působil v obchodě s pálenkou, protože jeho otec byl nájemcem palírny v Medlánkách (dnes Brno-Medlánky).
Požádal jako nájemce vrchnostenské palírny v Králově Poli (dnes Brno-Královo Pole) 18. 5. 1949 gubernium o udělení jednoduchého továrního oprávnění k výrobě likérů a rosolky pro Královo Pole.
Podle komisionálního šetření ze 17. 7. 1849 vyráběl od roku 1844 v Řečkovicích (dnes Brno-Řečkovice a Mokrá Hora) pálenku pomocí měděného destilačního přístroje, který chtěl přenést do králova Pole. Byl schopen týdně vyrobit pět až šest věder pálenky dobré kvality. Měl dostatečnou zásobu brambor a na skladě 470 věder různých pálenek. Ročně zpracoval 8 000 metrických centů brambor a zaměstnával při výrobě až 20 osob denně. nakonec oprávnění nedostal se zdůvodněním, že podnik neodpovídá potřebám veřejnosti. Žádost opakoval 3. 6. 1850, nové šetření se konalo 27. 9. 1850, zamítnuto okresním hejtmanstvím v Brně 30. 9. 1850. Jedním z důvodů mělo být (na základě vyjádření purkmistra a obecní rady v Králově Poli), že již v Řečkovicích a stále i v Králově Poli žije v konkubinátě s křesťankou Franziskou Schamschulovou, čímž vede nemravný život, jak je veřejně známo. Svého práva se dovolával až ve Vídni na ministerstvu obchodu; uvedl nejen své odborné znalosti a potřebné vybavení, ale také svou dobročinnost vůči chudým, že v pohnutém roce 1848 se choval jako řádný vlastenec vůči panovníkovi a vlasti (což mu potvrdili i farář a okresní hejtman). Vzhledem ke svému stáří není schopen se již zabývat jinou činností jako zdrojem obživy. Nakonec oprávnění získal rozhodnutím ministerstva obchodu z 20. 3. 1851, ale jen k výrobě rosolky a likérů pro Královo Pole (ne k výrobě pálenky, jak požadoval). O zápis firmy do obchodního rejstříku pod názvem Samuel Karpeles požádal zemský soud v Brně 30. 4. 1854, později změněno na S. Karpeles. Vedle výroby lihovin se zabýval řeznictvím (mistrovské právo obdržel od vrchnostenského úřadu v Králově Poli 7. 7. 1849.
Byl ženatý, údaje o manželce zatím neznáme.
Menš


Aktualizováno: 19. 01. 2019