Hubert Svoboda

* 15.10.1891 Tetčice (okres Brno-venkov) – † 24.8.1969


stavitel v Brně


bydliště

Tetčice, hájenka Bučín čp. 38 (rodný dům),
Brno:
- Kounicova 17
- Botanická 12 (1948)


vzdělání

C. k. Česká státní průmyslová škola v Brně, Odborná škola stavitelská (1906 – 2. 7. 1910, kdy maturoval, součástí studia dva roky zednické praxe),
oprávnění stavitele na základě předepsané zkoušky dosáhl 1. 7. 1919


dílo

zobrazit


zaměstnání

praktikant ve stavební firmě Bacher a Petřík v Brně,
asistent v technické kanceláři architekta Aloise Sojky v Olomouci,
stavební technik a dozor pro Bosensko-hercegovinskou akciovou stavební společnost v Sarajevu (16. 5. 1911 – 31. 10. 1912),
stavební technik pro Union - stavební akciovou společnost pro Bosnu a Hercegovinu v Sarajevu (1. 11. 1912 – 31. 3. 1913)
samostatný stavitel (1920–1945), stavitelskou koncesi získal 11. 11. 1919,
Československé stavební závody, národní podnik (stavbyvedoucí v Trebišově, 1948),
vedoucí v oddělení příprav při výstavbě Zbrojovky v Dubnici nad Váhom (1953),
Státní statek Brno, Údolní 11 (1954–1958),
Družstvo VKUS Brno (projektant) (1960)


odborné a zájmové organizace

náhradní člen Rozhodčí komise z řad zaměstnavatelů (od 13. 4. 1926),
Ústřední svaz soudních znalců v Praze (člen)


poznámky

V březnu 1915 byl povolán do armády v Srbsku. Dne 1. 8. 1916 byl povýšen na velitele čety desátého zákopnického praporu Přemysl.
V letech 1916–1917 bojoval v Albánii, v roce 1918 bojoval na italské horské frontě, kde byl raněn a odtud odvezen do špitálu ve Vídni. Dne 15. 11. 1918 se přihlásil do služeb nově vzniklé ČSR; v roce 1922 je uváděn v matrice sňatků jako „nadporučík v záloze 3. ženijního pluku“.
V době od 5. do 19. 6. 1919 úspěšně absolvoval tzv. ministerskou zkoušku a byl uznán způsobilým k výkonu svého povolání, dne 19. 11. 1919 získal stavitelskou koncesi se sídlem v Brně Na Ponávce č. 8.
Po roce 1945 byl obviněn z kolaborace s nacisty a byl za to odsouzen na 2 roky vězení a ke ztrátě majetku. Podle doložených svědectví zaměstnanců a zápisů od členů tehdejší odborové organizace „Národních dělníků“, později „Jednoty zaměstnanců stavebních odborů“, a mnoha dalších svědků bylo toto obvinění nepodloženo a posloužilo k likvidaci velké stavební firmy. V roce 1948 mu byl zakázán pobyt v Brně a byl odeslán jako stavbyvedoucí Československých stavebních závodů na východní Slovensko. Do Brna se vrátil v roce 1954.
osoby

Leopold Jungmann
spolupráce při některých stavbách Bedřich Rozehnal
H. Svoboda realizoval některé stavby B. Rozehnala Ernst Wiesner
H. Svoboda spolupracoval jako stavitel na realizaci některých staveb E. Wiesnera


partneři

Anna Svobodová (Zdražílková)
sňatek: 3. 9. 1922, Brno (kostel sv. Tomáše); manželství rozloučeno Krajským soudem civilním 5. 5. 1947ulice

Kounicova
bydliště, později též sídlo firmy Na Ponávce
od 19. 11. 1919 v domě č. 8 sídlo firmy Botanická
bydliště doložené v roce 1948, od 26. 3. 1936 v domě č. 12 sídlo firmy


osoba na objektech

činnost stavebního družstva
pamětní deska: Kotlářská 11/01
stavitel


stavby

Rodinný dům Jiřího Krohy
Sedlákova 45/110
stavitel


Menš, Lk


Aktualizováno: 17. 04. 2021