Internetová encyklopedie dějin Brna

Hubert Svoboda

  Hubert Svoboda


  • * 15.10.1891 Tetčice (okres Brno-venkov) – † 24.8.1969


  • stavitel v Brně


  • bydliště

   Tetčice, hájenka Bučín čp. 38 (rodný dům)

   Brno:
   - Kounicova 17
   - Botanická 12 (1948)


  • vzdělání

   C. k. Česká státní průmyslová škola v Brně, Odborná škola stavitelská (1906 – 2. 7. 1910, kdy maturoval, součástí studia dva roky zednické praxe),
   oprávnění stavitele na základě předepsané zkoušky dosáhl 1. 7. 1919


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   praktikant ve stavební firmě Bacher a Petřík v Brně,
   asistent v technické kanceláři architekta Aloise Sojky v Olomouci,
   stavební technik a dozor pro Bosensko-hercegovinskou akciovou stavební společnost v Sarajevu (16. 5. 1911 – 31. 10. 1912),
   stavební technik pro Union - stavební akciovou společnost pro Bosnu a Hercegovinu v Sarajevu (1. 11. 1912 – 31. 3. 1913)
   samostatný stavitel (1920–1945), stavitelskou koncesi získal 11. 11. 1919,
   Československé stavební závody, národní podnik (stavbyvedoucí v Trebišově, 1948),
   vedoucí v oddělení příprav při výstavbě Zbrojovky v Dubnici nad Váhom (1953),
   Státní statek Brno, Údolní 11 (1954–1958),
   Družstvo VKUS Brno (projektant) (1960)

  • odborné a zájmové organizace

   náhradní člen Rozhodčí komise z řad zaměstnavatelů (od 13. 4. 1926),
   Ústřední svaz soudních znalců v Praze (člen)


  • poznámky

   V březnu 1915 byl povolán do armády v Srbsku. Dne 1. 8. 1916 byl povýšen na velitele čety desátého zákopnického praporu Přemysl.
   V letech 1916–1917 bojoval v Albánii, v roce 1918 bojoval na italské horské frontě, kde byl raněn a odtud odvezen do špitálu ve Vídni. Dne 15. 11. 1918 se přihlásil do služeb nově vzniklé ČSR; v roce 1922 je uváděn v matrice sňatků jako „nadporučík v záloze 3. ženijního pluku“.
   V době od 5. do 19. 6. 1919 úspěšně absolvoval tzv. ministerskou zkoušku a byl uznán způsobilým k výkonu svého povolání, dne 19. 11. 1919 získal stavitelskou koncesi se sídlem v Brně Na Ponávce č. 8.
   Po roce 1945 byl obviněn z kolaborace s nacisty a byl za to odsouzen na 2 roky vězení a ke ztrátě majetku. Podle doložených svědectví zaměstnanců a zápisů od členů tehdejší odborové organizace „Národních dělníků“, později „Jednoty zaměstnanců stavebních odborů“, a mnoha dalších svědků bylo toto obvinění nepodloženo a posloužilo k likvidaci velké stavební firmy. V roce 1948 mu byl zakázán pobyt v Brně a byl odeslán jako stavbyvedoucí Československých stavebních závodů na východní Slovensko. Do Brna se vrátil v roce 1954.


  • obrazy

   img17481.jpg img21159.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Leopold Jungmann
   spolupráce při některých stavbách Bedřich Rozehnal
   H. Svoboda realizoval některé stavby B. Rozehnala Ernst Wiesner
   H. Svoboda spolupracoval jako stavitel na realizaci některých staveb E. Wiesnera


  • partneři

   Anna Svobodová (Zdražílková)
   sňatek: 3. 9. 1922, Brno (kostel sv. Tomáše); manželství rozloučeno Krajským soudem civilním 5. 5. 1947


  • rodiče

   František Svoboda
   Františka Svobodová (Konečná)


  • ulice

   Kounicova
   bydliště, později též sídlo firmy Na Ponávce
   od 19. 11. 1919 v domě č. 8 sídlo firmy Botanická
   bydliště doložené v roce 1948, od 26. 3. 1936 v domě č. 12 sídlo firmy


  • osoba na objektech

   činnost stavebního družstva
   pamětní deska: Kotlářská 11/01
   stavitel


  • stavby

   Rodinný dům Jiřího Krohy
   Sedlákova 45/110
   stavitel


  • autor

   Menš, Lk


Aktualizováno: 18. 02. 2020

Hubert Svoboda na fotografii z roku 1950. Fotografii z rodinného archívu pro naši encyklopedii poskytl pan Tomáš Svoboda. Děkujeme.