Internetová encyklopedie dějin Brna

Ladislav Josef Kronich

  Br. Ladislav Josef Kronich, OH


  • * 3.2.1921 Želechovice – † 20.12.2014 Brno


  • milosrdný bratr, v letech 1980–1992 provinciál Českomoravské provincie Hospitálského řádu svatého Jana z Boha – Milosrdných bratří


  • zajímavé okolnosti

   ještě před nástupem komunistického režimu podával narkózu v nemocnici milosrdných bratří v Praze Na Františku původním způsobem br. Celestýna Opitze


  • vzdělání

   11. července 1946 vstoupil do řádu milosrdných bratří v Praze,
   8. prosince 1947 složil své první sliby,
   studium na zdravotní škole

  • jiné pocty

   v roce 2010 mu byla udělena Cena Celestýna Opitze za jeho celoživotní dílo při naplňování hospitality sv. Jana z Boha v péči o nemocné, věrnost řádu milosrdných bratří i v době pronásledování církve a vzor ve službě nemocným a v řádovém životě


  • zaměstnání

   v roce 1943 byl poslán do tábora nucených prací do továrny na opravu letadel v Breslau (dnešní Wroclav), zde se poprvé setkal s komunitou milosrdných bratří,
   po studiu na zdravotní škole působil v Nemocnici Milosrdných bratří v Praze jako ošetřovatel, anesteziolog a instrumentář na operačním sále,
   v roce 1960 musel na příkaz komunistického režimu se svými spolubratry nemocnici a konvent opustit,
   v letech 1960–1968 byl komunistickým režimem přidělen do tábora nucených prací v Broumově jako údržbář v textilním závodě, roku 1968 se vrátil ke komunitě v Brně a pracoval u nemocných ve velkém (dnešním koncertním sále) v nemocnici U milosrdných bratří,
   v letech 1980–1992 byl po čtyři období zvolen provinciálem Českomoravské provincie řádu milosrdných bratří,
   v letech 1992–1997 převor konventu ve Valticích,
   roku 1999 odešel zpět do Brna a mezi roky 2004 a 2007 působil jako převor brněnského konventu


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 13, hrob č. 40–44


  • prameny, literatura


  • osoby

   Vojtěch Václav Málek
   řeholní spolubratr Celestýn František Xaver Opitz
   milosrdný bratr, lékař, průkopník éterové narkózy v českých zemích


  • stavby

   Kostel sv. Leopolda a klášter Milosrdných bratří
   Vídeňská
   místo jeho působení v duchovní správě a místo posledního rozloučení
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 03. 01. 2018