Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Mendl

  MUDr. Josef Mendl


  • * 2, 2.1870 Liebau (Pruské Slezsko) – † ?


  • státní městský lékař v Brně


  • bydliště

   Brno, Nádražní 8


  • vzdělání

   gymnázium v Praze
   Karlo-Ferdinandova univerzita Praha, promoce 1903


  • zaměstnání

   lékař, do 1905 na pražské klinice
   poté primář nemocnice Milosrdných bratří v Brně a vrchní okresní lékař
   honorovaný docent na německé technice v Brně pro první pomoc při úrazech (1929–1939)

  • odborné a zájmové organizace

   Moravská lékařská komora (německá sekce),
   člen Městské zdravotní rady (doloženo v roce 1925)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Hilde Mendl


  • děti

   Erich Mendl


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 30. 06. 2019