doc. PhDr. Ferdinand Kratina

* 7.5.1885 Brno-Obřany – † 14.12.1944 Brno


psycholog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


vzdělání

klasické gymnázium v Brně,
1903-1908 UK v Praze (obory němčina, francouzština a psychologie),
studijní pobyty v Mnichově, Paříži a Lipsku,
FF MU v Brně (1926 titul PhDr., 1933 titul docent)


dílo

zobrazit


zaměstnání

profesor na středních školách, nejdéle na Slovanském gymnáziu v Olomouci (1921–1934),
dále výuka na Škole vysokých studií pedagogických a Pedagogické akademii,
Psychologický ústav na FF MU v Brně (spolupráce od roku 1926)


politická orientace

demokrat, člen Strany práce dr. Stránského


odborné a zájmové organizace

člen redakčního kruhu časopisu Psychologieprameny, literatura

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


hub


Aktualizováno: 07. 01. 2020