doc. PhDr. Jessie Kocmanová, CSc.

* 5.10.1914 Edinburg (Velká Británie) – † 19.12.1985 Brno


docentka dějin anglické a americké literatury na filozofické fakultě MU v Brně, překladatelka, zakladatelka dramaturgické skupiny Gypsywood Players (divadelní skupina studentů anglistiky FF MU)


rodné jméno

Scottová


zajímavé okolnosti

Jessie Kocmanová měla měla jasnou představu, jak by se měla vyučovat literatura, zcela odlišnou od standartního českého postupu. Nepreferovala letopočty a názvy knih, ale představovala autory a jejich dílo prizmatem svých osobních poznatků. Úsudky se zakládaly na hlubokých znalostech literatury, její vlastní knihovna obsahovala na pět tisíc svazků, většina z nich s desítkami vepsaných komentářů a poznámek.


bydliště

Brno (od roku 1945)


vzdělání

1933–1937 Univerzita v Edinburku - anglický jazyk a literatura (1948 titul PhDr., 1963 CSc., 1966 docentka anglické literatury)


dílo

- režírovala legendární představení Sen noci svatojánské v zahradě Anglického institutu v Pisárkách (1947)
- první produkce divadelní skupiny Gypsywood Players od roku 1965
- příspěvky do periodik Victorian Poetry a Modern Quarterly


zaměstnání

sociální pracovnice Československého červeného kříže ve Velké Británii (1944–1945),
1945–1985 FF MU v Brně - katedra anglistiky a amerikanistiky


politická orientace

Komunistická strana Velké Británie (od roku 1943),
Komunistická strana Československa (od roku 1945)


odborné a zájmové organizace

Rada československých žen,
Kruh moderních filologů


hrob

hřbitov v Olomučanech (okres Blansko), hrob číslo 16


poznámky

Její pozůstalost je uložena v Moravském zemském muzeu. Obsahuje korespondenci s přáteli ze Skotska, biografický materiál (rodný list, cestovní pas z roku 1944), různé časopisy vydávané ve Velké Británii československými ženami, např. Československá žena, International Women’s Day.partneři

Vincenc Kocman
sňatek: 20. 6. 1941


související odkazy

hub, Menš


Aktualizováno: 17. 02. 2020