František Mareš

* 30.9.1862 Křetín (okres Blansko) – † 11.9.1941 Brno


pedagog, ředitel škol ŽVJ Vesna v Brně, kulturní a národní pracovník


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V roce 1891 se několik měsíců léčil z příznaků TBC v italské Gorici (Gorizia), uzdraven, 28. 10. 1893 vyřazen z vojenské povinnosti.
V roce 1899 navázal úzkou spolupráci s arch. Dušanem Samuelem (Samo) Jurkovičem a pozval ho do Brna, dne 1. 1. 1919 předal do správy města Brna 13 budov Vesniných škol a ústavů za dobu jeho vedení vybudovaných.


bydliště

Křetín čp. 15 (rodný dům),
Drnovice čp. 54 (doloženo v letech 1877–1883),
Brno:
- Neustift - Nové sady 16
- Augustinská 8
- Lipová 18/20
- Solniční 15


vzdělání

základní škola postupně v letech 1869–1873 v Horní Bobrové, Doubravníku, Bystrém, Olešnici,
1873–1880 městská vyšší reálná škola (německá) v Brně, Jánská 22 (ukončena maturitní zkouškou),
1880–1881 IV. ročník učitelského ústavu v Brně (aprobace pro měšťanské školy a vyučování hry na housle),
1899–1901 Česká technika v Brně - aprobace pro střední školy z chemie, matematiky a fyziky)


jiné pocty

ve Křetíně byla 28. 9. 1947 odhalena pamětní deska věnovaná Františku Marešovi


zaměstnání

1881–1884 začínal jako podučitel v Drnovicích u Lysic,
1884–1887 suplující učitel na ženském učitelském ústavu v Brně,
roku 1888 vybrán za ředitele „První české pokračovací školy dívčí ŽVJ Vesna",
ředitel škol Vesniných v Brně (až do 1. 1. 1919) a školní rada (od 21. 10. 1905),
31. 12. 1918 odchod do důchodu


odborné a zájmové organizace

první místopředseda Družstva Národního divadla v Brně (12 let),
spoluzakladatel a předseda Klubu přátel umění (1900–1906),
předseda správní komise města Brna (od 8. 11. 1918),
člen komise pro české pojmenování brněnských ulic (30. 12. 1918)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 15, řada 1, hrob č. 174 (monumentální náhrobek v podobě žulového sarkofágu navrhl v roce 1942 jeho přítel arch. Dušan Jurkovič, ale návrh nebyl nikdy realizován)


pojmenováno

Dětská ozdravovna Františka Mareše v Křetíně


poznámky

Po roce 1918 organizoval na pozvání Živeny v Turčanském Sv. Martině spolkový život „Živeny“ v odborech a její ženské školství na Slovensku, spoluzakladatel Ústavu Milana Rastislava Štefánika v Turčianském Sv. Martině, Domu sociální péče o mládež v Turčanském Sv. Martině.
Po roce 1938 se vrátil do Brna, kde se věnoval uspořádání archivu Vesny a přípravám zpracování historie Vesny a českého národního života v Brně před rokem 1918.


obrazy

pojmenované ulice

Marešova (Veveří)



osoby

Robert Bartelmus
přítel Dušan Samuel (Samo) Jurkovič
ředitel Mareš byl jedním ze svědků Jurkovičova sňatku Otokar Klusáček
spolupráce v sociální péči Adéla Koudelová
spolupráce v brněnské Vesně František Koželuha
svědek při Koželuhově sňatku
další osoby (10)...




ulice

Neustift - Nové sady
bydliště doložené v letech 1884–1901 (dnes Nové sady) Augustinská
bydliště (dnes Jaselská) Lipová
bydliště v letech 1937–1940 Solniční
bydliště v letech 1940–1941 Liebiggasse - Liebiggova
místo úmrtí - dům č. 9 (sanatorium, dnes Rybkova)


osoba na objektech

F. Mareš
pamětní deska: Údolní 10/03


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

9. 12. 1934
Odhalení památníku Českému divadlu v Brně
účastník
6. 10. 1919
Svatba Jiřího Mahena
kulturní pracovník
8. 11. 1918
Ustavení a zahájení činnosti Poradního sboru jako pomocného orgánu správy města Brna
předseda sboru, vyslán za české obyvatelstvo
26. 8. 1906
Výstava architektury v novém domě Dušana Jurkoviče
předseda Klubu přátel umění v Brně
14. 1. 1900
Vznik Klubu přátel umění na Moravě
pedagog a kulturní pracovník

další události (4)...


Do, Fl, Menš


Aktualizováno: 05. 03. 2021