Ing. Svatopluk Krčma

* 5.4.1908 Ostrožská Nová Ves (okres Uherské Hradiště)


elektroinženýr; válka a odboj 1938–1945, krátce vězněn gestapem


bydliště

Brno, Zeleného 74


vzdělání

České státní gymnázium v Uherském Hradišti (1927 maturita)
1927/1928 zahájil studium 1. ročníku strojního a elektroinženýrství na ČVŠT v Brně se zaměřením na silnouproud (I. státní závěrečnou zkoušku složil 12. 12. 1929, II. státní závěrečnou zkoušku vykonal 17. 6. 1935 a získal titul inženýr)


zaměstnání

zástupce vedoucího brněnské KSR v Brně


odborné a zájmové organizace

radioamatér, OK2XY


poznámky

O koncesi radioamatéra se hlásil 8. 8. 1935, v žádosti uvedl, že je elektroinženýrem a podporučíkem telegrafního vojska. Požádal MPT o prominutí zkoušky; ministerstvo mu vyhovělo, ale neodpustilo mu praktickou část zkoušky, kterou absolvoval 30. 10. 1935 na poště v Uherském Hradišti. Poté pracoval až do začátku okupace jako zástupce vedoucího KSR v Brně.
Gestapem zatčen 30. 3. 1939 pro neodevzdání soukromého vysílače, v 19.45 hodin byl umístěn do cely číslo 13 ve věznici brněnského policejního ředitelství, kterou využívalo i brněnské gestapo (v jeho případě uveden referát II G, komisař Zehetmayer). Dne 14. 4. 1939 jej převezlo gestapo (převzal komisař Radinger) na brněnský Špilberk, odkud byl propuštěn koncem dubna. O případném zapojení do odbojové činnosti nemáme zatím informace. Po osvobození v roce 1945 pomáhal spolu s dalšími radioamatéry zajišťovat telegrafické spojení moravských měst s Brnem.
(Informace a fotografie pro naši encyklopedii poskytl pan ing. Ladislav Polák, děkujeme.)
osoby

Vladimír Lhotský
spolupracovníci v KSR, společně vězněni v roce 1939 na Špilberku v Brně


ulice

Zeleného
bydliště Kejbaly
pracoviště v KSR jako zástupce vedoucího


Menš, Zuza


Aktualizováno: 15. 08. 2019