Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Roubal

  doc. PhDr. Jan Roubal, Ph.D.


  • * 25.10.1947 Broumov – † 20.1.2015 Prostějov


  • divadelní teoretik a pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Založil a vedl soubory Divadlo na dlani, Takydivadlo a Pardón. Spolupracoval s předním profesionálním alternativním souborem Hanáckého divadla, jež dnes v Brně působí jako Hadivadlo.


  • vzdělání

   Univerzita Palackého v Olomouci (obory čeština, dějepis, polonistika),
   JAMU v Brně (2010 titul docent)


  • zaměstnání

   Lidová škola umění v Prostějově (1973–1990 vedoucí literárně dramatického oboru),
   JAMU v Brně (1990–1998 odborný asistent v ateliérech činoherního herectví a dramatické výchovy, od roku 2007 vědecký pracovník),
   FF UP v Olomouci (1990–2007 pedagog na katedře divadelní vědy)


  • prameny, literatura


  • autor

   hub


Aktualizováno: 27. 01. 2015