Internetová encyklopedie dějin Brna

Herbert Straka

  Prof. Dr. a Dr. h.c. Herbert Straka


  • * 14. července 1920 Brno – † 23.5.2009 Bad Honnef - Severní Porýní-Vestfálsko SRN


  • botanik, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   ČSR, SRN


  • zajímavé okolnosti

   Válečné události Strakovi zabránily studovat na univerzitě, do konce 2. světové války zůstal příslušníkem německé branné moci. Vojenskou službu strávil ve Francii, kde se naučil tamní jazyk. Zároveň zde získal cenné vědecké kontakty a prozkoumal místní středomořskou flóru. Byl také vášnivým milovníkem hudby.


  • vzdělání

   Brněnské reálné gymnázium (Deutsches Staats-Realgymnasium Brünn),
   1951 doktorát s vyznamenáním "Summa cum laude" na univerzitě v Bonnu (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) - obhájena práce Historie vegetace v pozdním kvartéru v pohoří Vulkaneifel,
   studium na univerzitách v Insburcku (Universität Innsbruck) a Stockholmu (Stockholms universitet),
   1954 habilitace na univerzitě v Kielu (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel),
   1960 profesor (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn).

  • čestný doktorát

   1973: čestný doktorát univerzity v Rennes (Université de Rennes)

  • vyznamenání a pocty

   1987: "Chevalier de lorde national malgache" (Rytíř státního řádu Madagaskaru)


  • dílo

   Podílel se nebo sám publikoval na 150 vědeckých prací, např.:
   - Arealkunde, Ulmer 1970
   - Pollen- und Sporenkunde. Eine Einführung in die Palynologie, München 1975
   - Führer zur Flora von Mallorca, München 1987.


  • zaměstnání

   vědecký pracovník na univerzitě v Kielu (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel),
   v 70. letech přebral odborný dohled nad botanickou zahradou v Kielu (Botanischer Garten der der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

  • odborné a zájmové organizace

   čestný předseda Německo-madagaskarské společnosti (Deutsch-madagassische Gesellschaft e.V.),
   člen Sudetské akademie pro vědu a umění (Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste e.V.),
   korespondující člen Švédské rostlino-geografické společnosti v Uppsale (Swedish plants Geographical Society),
   korespondující člen Madagaskarské akademie (Académie Malgache)


  • poznámky

   Herbert Straka byl významným botanikem zaměřujícím se především na problematiku pylové a květové analýzy a morfologii ovoce a pylů. Jeho vědecká kariéra byla spojena s univerzitou v Kielu. Jako uznávaný odborník se zúčastnil řady mezinárodních konferencí, podílel se na publikování více než 150 vědeckých prací.
   V roce 1957 vedl svou první expedici na Madagaskar a Maskarény. V následujících letech podnikl výpravy také do střední Ameriky, jižní a severní Afriky, Skandinávie, Laponska, Sibiře, Madeiry a na Kanárské ostrovy.


  • prameny, literatura


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 11. 02. 2015