MUDr. Jan Trnka

* 18.12.1898 Bořikovice (okres Třebíč) – † 30.1.1972


lékař v Brně


bydliště

Bořikovice čp. 37 (rodný dům),
Třebíč, Domky čp. 187 (po narození),
Brno, Vídeňská 7


vzdělání

gymnázium v Třebíči (1916 maturita),
Lékařská fakulta v Praze a v Brně (1924 titul MUDr.)


zaměstnání

vrchní lékař v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně (doloženo v době sňatku),
I. městská nemocnice Brno - chirurgické oddělení,
krajský chirurg v Brně,
1959–1965 Městský ústav národního zdraví Brno (ředitel)


odborné a zájmové organizace

Moravská lékařská komora v Brně (česká sekce)


hrob

poznámky

Narodil se v Bořikovicích, kde byla jeho matka na návštěvě příbuzných, pokřtěn v kostele v Rouchovanech 20. 12. 1898. Bořikovice byly osadou obce Přešovice a patřily do farnosti Rouchovany, křest oznámen farnímu úřadu v Třebíči-Jejkově.partneři

Růžena Trnková (Střechová)
sňatek: 8. 9. 1928, Brno-Staré Brno (kostel u Nanebevzetí Panny Marie)ulice

Vídeňská, též Vídeňka (Wienergasse)
bydliště (doloženo v době sňatku)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


blat, Menš


Aktualizováno: 20. 05. 2022