doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.

* 18.11.1927 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora – † 10.11.2017 Brno


zoolog a ekolog, ekologický ornitolog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

Člen rady Ekologického institutu Veronica a místopředseda Správní rady Nadace Veronica.
Autor řady vědeckých ornitologických publikací, spolupracovník základních evropských monografií a atlasů ptáků a iniciátor soupisu mokřadů ČR (1972–2001).
Spoluautor a člen vědecké rady encyklopedie Chráněná území ČR (14 svazků, 1999–2007).


bydliště

Mokrá Hora (dnes Brno-Řečkovice a Mokrá Hora),
Brno, Hluboká 5


vzdělání

1938–1946 státní reformované reálné gymnázium v Brně-Králově Poli,
1946–1950 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (1951 titul RNDr., 1959 CSc., 1991 DrSc., 1991 docent pro obor zoologie)


vyznamenání a pocty

Cena ministra životního prostředí za významný přínos české ornitologii (2004),
Cena Josefa Vavrouška za významnou práci v oblasti ekologie a životního prostředí (2006),
Literární cena Josefa Hlávky za publikaci Atlas hnízdících ptáků v České republice,
Cena předsedy Akademie věd ČR za propagaci vědy (2012)


dílo

Je autorem či spoluautorem 114 vědeckých sdělení, 542 článků v časopisech popularizačního zaměření, 29 knih a čtyř knižních překladů z němčiny.
Zpracoval data týkající se výskytu, distribuce druhů a četnosti populací ptáků v Československu, později v České republice, která využil v důležitých ornitologických monografiích: Fauna Československa (České republiky) – ptáci, která vyšla v několika svazcích a reedicích, Handbuch der Vogel Mitteleuropas, Birds of the Western Palearctic a Birds of the Western Palearctic – Concise Edition (zkrácené vydání).


zaměstnání

1950–1955 učitel na základní škole v Bohumíně-Pudlově a na gymnáziu Ostravě-Přívoze,
1955–1990 Československá akademie věd - Ústav pro výzkum obratlovců v Brně a Ústav systematické a ekologické biologie (vedoucí ornitologického oddělení, zástupce ředitele ústavu),
PřF MU v Brně - katedra zoologie a antropologie (1968–1970), po roce 1990 spolupráci obnovil


odborné a zájmové organizace

Československá ornitologická společnost,
Československá společnost zoologická,
Český svaz ochránců přírody


hrob

poznámky

habilitační řízení, zahájené v roce 1970, bylo v době normalizace přerušeno

osobyulice

Hluboká
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš, Kal, PeDro


Aktualizováno: 07. 03. 2022