prof. MUDr. Čestmír Vohnout

* 7.9.1899 Brno – † 15.6.1996 Brno


významný brněnský lékař - chirurg


zajímavé okolnosti

mecenáš vzdělání (založil nadaci na podporu talentovaných studentů a na podporu vědeckého a odborného růstu mladých chirurgů), znalec kultury a umění (shromáždil cennou sbírku obrazů, kterou věnoval Moravské galerii)


bydliště

Brno, Veveří 53


vzdělání

klasické gymnázium v Brně (1917 maturita),
1918–1919 LF UK v Praze,
1919–1924 LF MU v Brně,
v roce 1946 habilitace pro obor patologie a terapie nemocí chirurgických, 1992 profesor chirurgie (v rámci rehabilitace)


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzity (1994)


jiné pocty

čestné členství Úrazové nemocnice v Brně (1994)


dílo

práce z traumatologie, chirurgie břicha, onkologie, kardiochirurgie; průkopník srdeční a cévní chirurgie, točil o tom amatérské filmy


zaměstnání

1924–1926 soukromé Navrátilovo sanatorium v Brně-Králově Poli,
1926–1945 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - I. chirurgická klinika,
1945–1960 přednosta chirurgického oddělení v Ostravě (při tom i nadále přednášel v Brně)


odborné a zájmové organizace

Spolek českých lékařů v Brně,
Rotary klub (v roce 1946 předseda),
Československá biologická společnost v Ostravě,
Československá chirurgická společnost,
Kardiologická společnost


hrob

poznámky

jako první operoval srdeční mitrální stenózuosoby

Julius Petřivalský
učitel Karel Popek
Č. Vohnout byl svědek na svatbě R. Bělohradské a K. Popka Růžena Popková
Čestmír Vohnout byl svědek na svatbě Růženy Bělohradské a Karla Popka Eduard Vohnout
E. Vohnout byl jedním z kmotrů Č. Vohnouta


partneři

Miloslava Vohnoutová (Trušková)
sňatek: 27. 7. 1946, Přerovsourozenci

ulice

Veveří
bydliště od roku 1961


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


blat, Kal


Aktualizováno: 05. 02. 2022