PhDr. Richard Feder

* 26.8.1875 Václavice u Benešova – † 18.11.1970 Brno


rabín, myslitel, pedagog a spisovatel; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust (přežil)


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČR


bydliště

Brno, náměstí 28. října č. 13


čestný občan

in memoriam (2003)


vzdělání

1881–1886 navštěvoval vesnickou trojtřídku ve svém rodišti a německo-židovskou školu v Benešově,
1888–1896 nižší reálné gymnázium v Benešově a české akademické piaristické gymnázium v Praze (zde v roce 1896 složil maturitní zkoušku),
1896–1903 studium rabínského semináře ve Vídni a filozofie na zdejší univerzitě - vysokoškolská studia zakončil doktorátem (1902)


vyznamenání a pocty

Zásluhy o výstavbu (1965),
Řád TGM in memoriam (2002)


jiné pocty

v roce 1961 byl jmenován čestným občanem rodné obce Václavic u příležitosti 80. výročí otevření zdejší školy (rabín Feder byl jediným žijícím žákem)


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1903 působil jako rabín postupně v Kojetíně, Roudnici a Lounech,
v roce 1917 se usadil na plná dvě desetiletí v Kolíně (kromě náboženských povinností vyučoval až do roku 1938 němčinu a německou obchodní korespondenci na kolínské obchodní akademii, zároveň učil židovské náboženství na státním reálném gymnáziu a na měšťanských školách),
po 2. světové válce (po návratu z Terezína) se vrátil do Kolína, kde se snažil až do roku 1953 obnovit tamní židovskou obec,
1953 byl zvolen oblastním moravskoslezským rabínem se sídlem v Brně (do úřadu rabína byl uveden 19. 4. 1953),
1960 byl ustanoven vrchním rabínem pro české země


odborné a zájmové organizace

v době 1. republiky byl jednatelem a později místopředsedou Okresního osvětového sboru v Kolíně


hrob

Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, odd. 34, ř. 1, hrob č. 12; na náhrobku je tento nápis (v překladu Achaba Haidlera): Zde leží ryzí člověk, náš učitel a rabín/ David syn Ješajahu. Odešel do svého světa stár v plnosti dnů/dne 19. marchešvanu 731, malého počtu.


pojmenováno

Park Richarda Federa (nachází se naproti židovskému hřbitovu v Brně-Židenicích, 24. 6. 2003)


poznámky

Richard Feder byl 13. července 1942 společně s manželkou a rodinami syna Evžena a dcery Ruth Hellerové zařazen do transportu Aad-Kolín s konečnou stanicí v Terezíně, i zde v nesmírně těžkých podmínkách pokračoval ve své duchovní a pedagogické činnosti.
Osvobození se dožil v Terezíně jako jediný z celé rodiny. Druhý syn Viktor přijel s rodinou do Terezína již 18. ledna 1942 transportem R-Plzeň.ulice

náměstí 28. října
bydliště v letech 1953–1970


osoba na objektech

R. Feder
pamětní deska: Nezamyslova 27/07 jedle rabína Richarda Federa
památný strom: Nezamyslova 27/08 R. Feder
busta: třída Kpt. Jaroše 3/01


objekty

oběti 2. světové války
pamětní deska: Merhautova 37/01


stavby

park Richarda Federa
Nezamyslova Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


události

17. 9. 2009
Odhalení busty R. Federa 18. 11. 2003
Odhalení pamětní desky rabínu Richardu Federovi 28. 3. 2003
Sázení stromků na Židovském hřbitově v Brně
strom vysazený na jeho počest
22. 6. 1968
Brno uvítalo svého biskupa
vrchní rabín ČSSR, účastnil se oficiálního uvítání brněnského biskupa


související odkazy

Jord


Aktualizováno: 15. 01. 2020