Internetová encyklopedie dějin Brna

Richard Feder

  PhDr. Richard Feder


  • * 26.8.1875 Václavice u Benešova – † 18.11.1970 Brno


  • rabín, myslitel, pedagog a spisovatel; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust (přežil)


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČR


  • bydliště

   Brno, náměstí 28. října č. 13

  • čestný občan

   in memoriam (2003)


  • vzdělání

   1881–1886 navštěvoval vesnickou trojtřídku ve svém rodišti a německo-židovskou školu v Benešově,
   1888–1896 nižší reálné gymnázium v Benešově a české akademické piaristické gymnázium v Praze (zde v roce 1896 složil maturitní zkoušku),
   1896–1903 studium rabínského semináře ve Vídni a filozofie na zdejší univerzitě - vysokoškolská studia zakončil doktorátem (1902)

  • vyznamenání a pocty

   Zásluhy o výstavbu (1965),
   Řád TGM in memoriam (2002)

  • jiné pocty

   v roce 1961 byl jmenován čestným občanem rodné obce Václavic u příležitosti 80. výročí otevření zdejší školy (rabín Feder byl jediným žijícím žákem)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   od roku 1903 působil jako rabín postupně v Kojetíně, Roudnici a Lounech,
   v roce 1917 se usadil na plná dvě desetiletí v Kolíně (kromě náboženských povinností vyučoval až do roku 1938 němčinu a německou obchodní korespondenci na kolínské obchodní akademii, zároveň učil židovské náboženství na státním reálném gymnáziu a na měšťanských školách),
   po 2. světové válce (po návratu z Terezína) se vrátil do Kolína, kde se snažil až do roku 1953 obnovit tamní židovskou obec,
   1953 byl zvolen oblastním moravskoslezským rabínem se sídlem v Brně (do úřadu rabína byl uveden 19. 4. 1953),
   1960 byl ustanoven vrchním rabínem pro české země

  • odborné a zájmové organizace

   v době 1. republiky byl jednatelem a později místopředsedou Okresního osvětového sboru v Kolíně


  • hrob

   Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, odd. 34, ř. 1, hrob č. 12; na náhrobku je tento nápis (v překladu Achaba Haidlera): Zde leží ryzí člověk, náš učitel a rabín/ David syn Ješajahu. Odešel do svého světa stár v plnosti dnů/dne 19. marchešvanu 731, malého počtu.

  • pojmenováno

   Park Richarda Federa (nachází se naproti židovskému hřbitovu v Brně-Židenicích, 24. 6. 2003)


  • poznámky

   Richard Feder byl 13. července 1942 společně s manželkou a rodinami syna Evžena a dcery Ruth Hellerové zařazen do transportu Aad-Kolín s konečnou stanicí v Terezíně, i zde v nesmírně těžkých podmínkách pokračoval ve své duchovní a pedagogické činnosti.
   Osvobození se dožil v Terezíně jako jediný z celé rodiny. Druhý syn Viktor přijel s rodinou do Terezína již 18. ledna 1942 transportem R-Plzeň.


  • obrazy

   img2830.jpg img2831.jpg img2832.jpg img12494.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Hilda Feder (Porges)


  • děti

   Viktor Feder
   Evžen Feder
   Ruth Hellerová (Federová)


  • rodiče

   Josef Feder
   Josefa Federová


  • ulice

   náměstí 28. října
   bydliště v letech 1953–1970


  • osoba na objektech

   R. Feder
   pamětní deska: Nezamyslova 27/07 jedle rabína Richarda Federa
   památný strom: Nezamyslova 27/08 R. Feder
   busta: třída Kpt. Jaroše 3/01


  • objekty

   oběti 2. světové války
   pamětní deska: Merhautova 37/01


  • stavby

   park Richarda Federa
   Nezamyslova Židovský hřbitov
   Nezamyslova 27/395
   místo posledního odpočinku


  • události

   17. 9. 2009
   Odhalení busty R. Federa 18. 11. 2003
   Odhalení pamětní desky rabínu Richardu Federovi 28. 3. 2003
   Sázení stromků na Židovském hřbitově v Brně
   strom vysazený na jeho počest
   22. 6. 1968
   Brno uvítalo svého biskupa
   vrchní rabín ČSSR, účastnil se oficiálního uvítání brněnského biskupa


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 15. 01. 2020

Richard Feder (60. léta 20. století). Peterová, Z. Rabín Feder. Praha 2004.