Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jan Trojan

  Prof. PhDr. Jan Trojan, CSc.


  • * 31.5.1926 Brtnice – † 26.1.2015 Brno


  • muzikolog, rozhlasový redaktor, hudební a divadelní kritik, pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • bydliště

   Brno-Maloměřice


  • vzdělání

   FF MU v Brně - hudební věda a historie,
   PedF MU v Brně - hudební výchova,
   JAMU v Brně (1990 jmenován profesorem)


  • dílo

   zobrazit Profesor Trojan se věnoval moravské lidové písni, dějinám české i světové opery a hudbě moravských i slezských kantorů v 17. a 18. století. Spartoval a pro praktické provedení realizoval 84 skladeb starých mistrů a připravil 16 edic, zejména děl Leoše Janáčka.
   Na přelomu 20. a 21. století spolu se Zdeňkem Smiřickým znovu objevil moravského barokního skladatele Josefa Schreiera.

   Publikoval články v časopisech Opus musicum, Hudební výchova, Hudební věda, Vlastivědný věstník moravský, Český lid, Národopisná revue, Hudební nástroje, Naším krajem, Sborník Státního okresního archivu Přerov, Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Zpravodaj Muzea Kroměřížska a Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci.

   - Muzika Václava Philomata z Jindřichova Hradce (1512), nákladem vlastním, Brno 1951.
   - Improvisace doprovodu lidových písní – 1. České písně, Státní pedagogické nakladatelství, 1954.
   - Vývoj české a slovenské hudby – díl I. (1. vydání), Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1954.
   - Vývoj české a slovenské hudby od nejstarších dob po dovršení národního obrození dílem B. Smetany – díl I. (2., přepracované a rozšířené vydání), Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1957.
   - Břetislav Bakala – Janáčkovský interpret, Janáčkova akademie múzických umění, Brno 1965.
   - Interpretační a repertoárový přínos APS Moravan, in: Akademické pěvecké sdružení Moravan – k 20. výročí své obnovené činnosti, APS Moravan, Brno 1966.
   - Vývoj české a slovenské hudby – díl I., Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1966.
   - Vývoj české a slovenské hudby – díl II., Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1966.
   - Vývoj české a slovenské hudby – díl III., Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1967.
   - Tabulky k historii novodobé hudby (1905–1965), Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1967.
   - Úvod do studia harmonické struktury moravské lidové písně, nákladem vlastním, Brno 1969.
   - Dějiny opery – I. Baroko a klasicismus (17. a 18. století), Janáčkova akademie múzických umění, Brno 1979.
   - Moravská lidová píseň – melodika, harmonika, Supraphon, Praha 1980.
   - Dějiny opery – II. Romantismus (19. století), Janáčkova akademie múzických umění, Brno 1981.
   - Dějiny opery – III. Hudební divadlo (20. století), Janáčkova akademie múzických umění, Brno 1982.
   - České zpěvohry 18. století (1. vydání), Janáčkova akademie múzických umění, Brno 1981.
   - Stručné dějiny opery z hudebně dramaturgického hlediska – I. Baroko, klasicismus, romantismus (1. vydání), Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
   - Stručné dějiny opery z hudebně dramaturgického hlediska – II. Expresionismus, neoklasicismus, realismus, hudební divadlo 20. století, Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
   - Operní slovník věcný (1. vydání), Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1987.
   - Villana hanatica – k hanáckým tancům v 17. a 18. století, Ústav lidové kultury, Strážnice 1987.
   - Úvod do hudební dramaturgie opery, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1988.
   - Přívětivá krajina hudby – fejetony o české hudbě a hudebnících, Ostrava, Profil 1989.
   - Stručné dějiny opery z hudebně dramaturgického hlediska – I. Baroko, klasicismus, romantismus (2. vydání), SPN – pedagogické nakladatelství, Praha 1990.
   - Moravské vánoční pastorely – 10 drobných skladeb pro klavír (zpěv) ve snadném slohu, Editio Moravia, Brno 1992.
   - Lidové písně z Moravy a Slezska – 200 nápěvů s akordickými značkami pro zpěv a kytaru, harmoniku nebo klavír, Bärenreiter Editio Supraphon, Praha 1995.
   - Nové národní písně Františka Bartoše (1882), Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín 1996.
   - Personální bibliografie, nákladem vlastním, Brno 1997.
   - Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.-19. století, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 2000.
   - Personální bibliografie, nákladem vlastním, Brno 2001.
   - Dějiny opery – tvůrci předloh, libretisté, skladatelé a jejich díla, Paseka, Praha 2001.
   - Moravské vánoční pastorely – deset drobných skladeb pro klavír a zpěv v jednoduché úpravě, Editio Moravia, Brno 2001.
   - Operní slovník věcný (2. vydání), Janáčkova akademie múzických umění, Brno 2001.
   - Josef Schreier (1718-?) – podivuhodné osudy života a díla zapomenutého moravského skladatele a kantora, Votobia, Olomouc 2005.
   - Personální bibliografie, nákladem vlastním, Brno 2006.
   - České zpěvohry 18. století (2., přepracované vydání), Janáčkova akademie múzických umění, Brno 2007.
   - Josef Schreier – Missa pastoralis (in C boemica), Zdeněk Smiřický: Z mozaiky pamětihodností městečka Dřevohostice, Vlastivědná společnost Žerotín, Dřevohostice 2008.


  • zaměstnání

   Československý rozhlas (od roku 1953 hudební redaktor),
   JAMU v Brně (od roku 1961 pedagog)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Odešel přítel našeho kraje, muzikolog, PhDr. Jan Trojan, CSc., emeritní profesor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (31. 5. 1926–26> 1. 2015. Vzpomínka"
   "Jan Trojan pětasedmdesátiletý"
   "Zemřel muzikolog Jan Trojan "


  • osoby

   Leoš Janáček
   připravil edice některých jeho děl Evžen Zámečník
   žák


  • související odkazy

   Zemřel skladatel Evžen Zámečník, držitel Ceny města Brna na webu Brno


  • autor

   hub


Aktualizováno: 12. 11. 2015