prof. MUDr. Vladislav Rapant, DrSc.

* 6.6.1902 Uherské Hradiště – † 30.9.1982 Olomouc


chirurg, zakladatel a dlouholetý přednosta chirurgické kliniky LF UP v Olomouci


bydliště

vzdělání

české státní gymnázium v Uherském Hradišti (1920 maturita),
1920–1925 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1935 soukromý docent patologie a terapie chorob chirurgických, 1948 profesor)


dílo

- zabýval se zhoubnými nádory jícnu a žaludku, publikoval práce z oblasti onkochirurgie, chirurgie portální hypertenze, hiátových hernií a stavů po poleptání
- seznam prací prof. MUDr. Vladislava Rapanta, DrSc. Rozhledy v chirurgii, 1972, 51, č. 6, s. 255-257


zaměstnání

1925–1946 chirurgická klinika v Brně,
od roku 1946 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (přednosta chirurgické kliniky)


odborné a zájmové organizace

Československá společnost chirurgická,
Československá společnost ortopedická,
Československá biologická společnost,
Československá společnost endokrinologická,
Société internationale de chirurgie,
Deutsche Gesellschaft fr Chirurgie,
Lékařský spolek v Olomouciosoby

Julius Petřivalský
jeho učitel a přednosta


partneři

Jaroslava Rapantová (Podlipná)
sňatek: 23. 5. 1931, Brnosourozenci

ulice

Pekařská (Bäckergasse)
bydliště (doloženo v době sňatku)


blat, Kal


Aktualizováno: 19. 03. 2020