prof. Ing. Dr. techn. Adolf Štys

* 17.12.1865 Řevničov (okres Rakovník) – † 29.3.1942 Brno


profesor mostního stavitelství na brněnské české technice


zajímavé okolnosti

Profesor Karel Čupr píše na počátku roku 1936 bývalému rektorátnímu radovi Pavelkovi: „Ale máme na škole smutek. Štys jednoho dne - tuším asi 17. 12. - dožil se sedmdesátky, den na to byla v Besedě jeho oslava, druhý den přišel ráno do školy a po návratu domů ranila ho mrtvice. Nemluvil, nechodil - nyní se to trochu zlepšilo, ale nějaké naděje na trvalé a dokonalé zlepšení není. Je nám ho líto, že v nejmenším neužil pense.“


bydliště

Brno-Žabovřesky:
- Marie Steyskalové 46 (?)
- Tolstého 6


vzdělání

1878–1885 vyšší reálka v Rakovníku,
Česká vysoká škola technická v Praze - odbor inženýrské stavitelství (absolvoval v roce 1890, doktorát získal v roce 1902)


dílo

Na brněnské české technice vybudoval ústav mostního stavitelství, podle jeho návrhů byla postavena řada mostů.
S profesorem A. V. Velfíkem pracoval na práci Stavitelství mostní.


zaměstnání

1894–1903 Pražské akciové strojírny (konstruktér železničních mostů),
1903–1936 Česká vysoká škola technická v Brně - profesor mostního stavitelství (1903 mimořádný, 1907 řádný profesor), rektor v letech 1914–1915, děkan odboru stavebního inženýrství v letech 1906–1907, 1913–1914, 1920–1921 a 1934–1935)


odborné a zájmové organizace

Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

poznámky

syn krejčího Františka Štyse a jeho ženy Anny roz. Cukriegelové
osoby

Bohumil Člupek
asistent Karel Čupr
kolega z české techniky František Janda
asistent František Jiří Pavelka
rektorátní rada na české technice


partneři

Rosa Štysová (Pelzová)
sňatek: 23. 11. 1894, Praha III (kostel Panny Marie Vítězné)ulice

Marie Steyskalové
bydliště Tolstého
místo úmrtí


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Čoup, blat


Aktualizováno: 03. 03. 2021