prof. Ing. Dr. techn. Jan Albert Novák

* 4.5.1881 Prostějov (okres Prostějov) – † 16.2.1929 Brno


profesor analytické chemie na České vysoké škole technické v Brně v letech 1912–1929


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Prostějov čp. 128 (rodný dům),
Brno, Údolní 40


vzdělání

reálka v Prostějově,
1899–1901 Česká vysoká škola technická v Praze - odbor chemicko-technologický,
1901–1903 Vysoká škola technická ve Vídni - odbor chemicko-technologický,
Polytechnika v Curychu (1 semestr),
Česká vysoká škola technická v Praze (doktorát technických věd získal v roce 1906)


dílo

práce z oboru analytické chemie, s prof. Bohumilem Kužmou a Jiřím Baborovským vybudoval chemický odbor brněnské české techniky


zaměstnání

1902–1904 Česká vyšší průmyslová škola v Praze,
1906–1912 Zemský výzkumný ústav zemědělský v Brně,
Česká vysoká škola technická v Brně - od roku 1911 soukromý docent organické chemie, profesor analytické chemie (1912 mimořádný profesor, 1919 řádný profesor), suplent chemické technologie potravin a zkoušení potravin, v letech 1926–1927 rektor, 1919–1920 děkan odboru chemického inženýrství,
zkušební komisař pro zkoušení potravin při Zemském finančním ředitelství,
stálý přísežný chemik při zemském trestním a civilním soudu v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 74, řada 1, hrob č. 40
osoby

Jiří Baborovský
blízký spolupracovník Antonín Jílek
nástupce Jana Nováka ve vedení Ústavu analytické chemie při ČVŠT v Brně Jan Koťa
spolupracovník Bohumil Kužma
blízký spolupracovník Jaroslav Metoděj Kytnar
společník v komanditní společnosti Továrna na přístroje chemického průmyslu, mědikovectví, Kytnar a spol. v Brně


partneřiulice

Údolní
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

15. 11. 1926
Sladařský sjezd v Brně
pozdravný projev


Čoup, Menš


Aktualizováno: 06. 12. 2019