Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Odstrčil

  JUDr. Jaroslav Odstrčil


  • * 6.11.1912 Brníčko (okres Zábřeh) – † 23.6.1944 Netín (okres Žďár nad Sázavou)


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • příčina úmrtí

   zahynul v boji s gestapem


  • bydliště

   Brníčko čp. 133


  • vzdělání

   obecná škola v Brníčku,
   reálné gymnázium v Zábřehu na Moravě (1932 maturita),
   PrF MU v Brně (studium ukončeno v roce 1938)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce ve vestibulu gymnázia v Zábřehu,
   štábní kapitán in memoriam (1. 11. 1945)


  • zaměstnání

   auskultant u Zemského soudu v Brně


  • poznámky

   Jan Odstrčil se narodil v chudé rodině domkaře Jana Odstrčila, otec zemřel v průběhu první světové války. Měl pět sourozenců, staršího bratra a čtyři sestry (z nich dvě po předčasné smrti maminky si vzala do Ameriky teta, která se o ně starala).
   V roce 1934 odveden, ale byla mu udělena dovolená k ukončení studia, po ukončení školy nastoupil jako auskultant u Zemského soudu v Brně. Dne 1. 3. 1939 byl povolán k vykonání základní vojenské služby, vzhledem k okupaci zůstal v armádě jen do konce března 1939. V létě roku 1939 přešel do Polska, odtud se dostal lodí Chrobry do Francie, kde byl zařazen v cizinecké legii a sloužil v Alžírsku. Po vypuknutí války se vrátil do Francie, kde se v řadách 1. čs. pěšího pluku účastnil bojů na Loiře.
   Po porážce Francie v létě 1940 přešel do Velké Británie. Tam byl vybrán k speciálnímu výcviku a v roce 1943 byl jmenovaná velitelem čs. výsadkové skupiny Calcium. Z jižní Itálie byl vysazen 4. 4. 1944 u Čejkovic na Chrudimsku, zabit v boji s gestapem 23. 6. 1944 u Netína. Zpopelněn byl v Krematoriu města Brna.
   Podrobně je jeho vojenská dráha uvedena v citované literatuře (-Menš).


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Jan Odstrčil
   Anna Odstrčilová (Chlebníčková)


  • sourozenci

   Jan Odstrčil


  • autor

   Menš, Kopin


Aktualizováno: 23. 09. 2016