JUDr. František Pořízek

* 19.9.1908 Bukovinka (okres Blansko) – † asi 1981


státní úředník


bydliště

Bukovinka čp. 8 (rodný dům)


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1928 maturita),
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1933 titul JUDr.)


zaměstnání

komisař politické správy ve Znojmě (před okupací),
ředitel Úřadu národní bezpečnosti ONV ve Znojmě (od 12. 5. 1945)


poznámky

Po studiích se stal komisařem politické správy ve Znojmě, kde působil v politicky vypjatém období, zejména se týká roku 1938. Jako státní úředník hájil územní celistvost Československé republiky, což právě v této oblasti bylo velice složité.
V MZA Brno najdeme k této problematice řadu dokumentů, které dokládají nepřátelské akce části německých obyvatel proti českým spoluobčanům, které české úřady záměrně neuváděly v širokou známost veřejnosti, aby nejitřily již tak vypjatou situaci. Odtud zřejmě pramení názor, který se objevuje v dnešní literatuře, že „již před válkou byl znám nekompromisním postojem vůči Němcům“.
„Po osvobození se sem vrátil 12. 5. 1945 a jako vysoký úředník obnovené policie disponoval mimořádnými pravomocemi k represivnímu postupu vůči německému obyvatelstvu“. Je ovšem třeba říci, že sami němečtí obyvatelé přiznávají korektnost jeho jednání, je třeba vzít v úvahu Pořízkovu osobní zkušenost z období před okupací na Znojemsku (-Menš).


Menš, Kal


Aktualizováno: 04. 06. 2022