Internetová encyklopedie dějin Brna

František Pořízek

  JUDr. František Pořízek


  • * 19.9.1908 Bukovinka (okres Blansko) – † asi 1981


  • státní úředník


  • vzdělání

   První české gymnasium v Brně (1928 maturita),
   Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1933 titul JUDr.)


  • zaměstnání

   komisař politické správy ve Znojmě (před okupací),
   ředitel Úřadu národní bezpečnosti ONV ve Znojmě (od 12. 5. 1945)


  • poznámky

   Po studiích se stal komisařem politické správy ve Znojmě, kde působil v politicky vypjatém období, zejména se týká roku 1938. Jako státní úředník hájil územní celistvost Československé republiky, což právě v této oblasti bylo velice složité.
   V MZA Brno najdeme k této problematice řadu dokumentů, které dokládají nepřátelské akce části německých obyvatel proti českým spoluobčanům, které české úřady záměrně neuváděly v širokou známost veřejnosti, aby nejitřily již tak vypjatou situaci. Odtud zřejmě pramení názor, který se objevuje v dnešní literatuře, že „již před válkou byl znám nekompromisním postojem vůči Němcům“.
   „Po osvobození se sem vrátil 12. 5. 1945 a jako vysoký úředník obnovené policie disponoval mimořádnými pravomocemi k represivnímu postupu vůči německému obyvatelstvu“. Je ovšem třeba říci, že sami němečtí obyvatelé přiznávají korektnost jeho jednání, je třeba vzít v úvahu Pořízkovu osobní zkušenost z období před okupací na Znojemsku (-Menš).


  • obrazy

   img17599.jpg


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Jan Pořízek
   Františka Pořízková (Beránková)


  • sourozenci

   Jan Pořízek
   Pořízková
   Pořízková


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 29. 03. 2018

JUDr. František Pořízek. Fotografii z rodinného archivu poskytla paní Jana Pořízková, děkujeme.