prof. Ing. Dr. techn. Vilibald Bezdíček, DrSc.

* 12.11.1906 Vídeň – † 13.8.1991 Brno


vysokoškolský pedagog; ministr školství ČSR v roce 1969


vzdělání

1. česká státní reálka v Brně (1926 maturita),
1926–1932 ČVŠT v Brně - odbor inženýrského stavitelství,
ČVŠT v Brně (1946 doktorát)


zaměstnání

1949–1952 ČVUT v Praze - profesor hydromeliorací a vodního hospodářství, v letech 1951–1952 rektor,
1952–1971 Vysoká škola stavitelství v Brně - Vysoké učení technické v Brně (profesor, v letech 1952–1969 rektor),
8. 1. 1969 – 28. 8. 1969 ministr školství,
po roce 1969 různá zaměstnání (vrátný, prognostik, překladatel),
od roku 1990 působil na VUT jako profesor - konzultant
události

20. 5. 1969
Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity
ministr školství


Čoup, blat


Aktualizováno: 03. 10. 2022