prof. Ing. arch. Dr. h. c. Vladimír Meduna, DrSc.

* 5.10.1909 Brno – † 19.3.1990 Brno


profesor urbanismu na VUT v Brně a v letech 1958–1968 a 1970–1976 rektor univerzity
válka a odboj 1938–1945, politický vězeň


bydliště

Brno, Hvězdová 10,
Ostrava, Českobratrská 20,
Brno, Lužova 25,
Brno-Žabovřesky, Šmejkalova 140


vzdělání

I. česká státní reálka v Brně (1927 maturita),
ČVŠT v Brně, odbor architektury a pozemního stavitelství (absolvent v roce 1935)


vyznamenání a pocty

Řád práce (30. 4. 1965),
Medaile k osvobození vlasti Sovětskou armádou (1965),
Zasloužilý umělec (1974),
Řád Vítězného února (1979)


dílo

generální projekt měst Poruby, Havířova, Karviné, rajónový a asanační plán Ostravsko-karvinské pánve


zaměstnání

vojenská prezenční služba (1935–1936),
ČVŠT v Brně - pomocná vědecká síla (1936–1937),
Zemský úřad Brno - technický komisař (1937–1945),
civilní inženýr (1945–1948),
Jednotný národní výbor Ostrava - lidový zástupce (1948–1952),
Stavoprojekt Ostrava - projektant (1952–1958),
VUT v Brně (od roku 1958)


hrob

původně pohřben na Ústředním hřbitově města Brna, Vídeňská 96, skup. 103, hrob č. 186–187; poté urna přeložena na Židenický hřbitov, skup. 2, hrob č. 75


poznámky

V letech 1939–1943 působil v ilegální skupině „V boj“. Zatčen 17. 7. 1943 úředníky služebny gestapa v Olomouci pro podezření ze spolupráce s ilegální skupinou českého hnutí odporu pod vedením Jana Šenka. Spolu s ním zatčeni František Ritter, Václav Kotrlý, Jiřina Pecová a Josef Nádvorník. Medunovi bylo kladeno za vinu rozšiřování letáků nepřátelského obsahu, obviněn z velezrady. Odsouzen Vrchním zemským soudem ve Vratislavi 13. 3. 1944 na šest měsíců vězení.
osoby

Zdeněk Špičák
spolupracovník na Katedře urbanismu VÚT v Brně


partneři

Marie Medunová (Kopečná)
sňatek: 2. 3. 1939, Brno (Městská rada); manželství skončilo 28. 9. 1960 rozvodem
ulice

Hvězdová
rodný dům a bydliště doložené v roce 1939 Šmejkalova
bydliště v době zatčení Lužova
bydliště doložené v roce 1971


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
nové místo posledního odpočinku
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
původní místo posledního odpočinku


události

14. 3. 1968
Manifestace studentů na podporu progresivních tendencí ve vývoji společnosti
rektor VUT v letech 1958–1968


Čoup, Menš, blat


Aktualizováno: 19. 05. 2023