Internetová encyklopedie dějin města Brna

Vladimír Meduna

  Prof. Ing. arch. Dr. h. c. Vladimír Meduna, DrSc.


  • * 5.10.1909 Brno – † 19.3.1990 Brno


  • profesor urbanismu na VUT v Brně a v letech 1958–1968 a 1970–1976 rektor univerzity


  • zajímavé okolnosti

   v letech 1939–1943 působil v ilegální skupině "V boj", po vyzrazení v roce 1943 byl zatčen gestapem a vězněn v Kounicových kolejích a ve Vratislavi


  • bydliště

   Brno, Hvězdová 10,
   Ostrava, Českobratrská 20,
   Brno, Lužova 25


  • vzdělání

   I. česká státní reálka v Brně (1927 maturita),
   ČVŠT v Brně, odbor architektury a pozemního stavitelství (absolvent v roce 1935)

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce (30. 4. 1965),
   Medaile k osvobození vlasti Sovětskou armádou (1965),
   Zasloužilý umělec (1974),
   Řád Vítězného února (1979)


  • dílo

   zobrazit generální projekt měst Poruby, Havířova, Karviné, rajónový a asanační plán Ostravsko-karvinské pánve


  • zaměstnání

   vojenská prezenční služba (1935–1936),
   ČVŠT v Brně - pomocná vědecká síla (1936–1937),
   Zemský úřad Brno - technický komisař (1937–1945),
   civilní inženýr (1945–1948),
   Jednotný národní výbor Ostrava - lidový zástupce (1948–1952),
   Stavoprojekt Ostrava - projektant (1952–1958),
   VUT v Brně (od roku 1958)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 103, hrob č. 186–187


  • obrazy

   img15085.jpg img15086.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Vladimír Meduna"
   "Matrika narozených, Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie 1902–1909"
   "Matrika oddaných, Brno (městská rada) 1939–1939"
   "Kapitoly z dějin Vysokého učení technického v Brně : (cesta moravské techniky 20. stoletím) "


  • partneři

   Marie Medunová (Kopečná)
   sňatek: 2. 3. 1939, Brno (Městská rada); manželství skončilo 28. 9. 1960 rozvodem


  • rodiče

   František Meduna
   Marie Medunová (Lajková)


  • sourozenci

   František Meduna
   Rudolf Meduna


  • ulice

   Hvězdová
   rodný dům a bydliště doložené v roce 1939 Lužova
   bydliště (doloženo v roce 1971)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   14. 3. 1968
   Manifestace studentů na podporu progresivních tendencí ve vývoji společnosti
   rektor VUT v letech 1958–1968


  • autor

   Čoup, Menš, blat


Aktualizováno: 29. 01. 2018

Vladimír Meduna. Uloženo v Archivu VUT v Brně ve Sbírce fotografií.