Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Firbas

  prof. PhDr. Jan Firbas, DrSc., dr. h. c.


  • * 25.3.1921 Brno – † 5.5.2000 Brno


  • mezinárodně uznávaný jazykovědec, anglista, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   1931–1939 I. státní československé reálné gymnázium v Brně,
   zimní semestr 1939/1940 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,
   1945–1947 FF MU - angličtina a filozofie,
   1948–1949 studijní pobyt na univerzitách v Leedsu a v Londýně,
   1948 titul PhDr., 1959 CSc., 1963 docent anglického jazyka, projednaný a schválený návrh na jmenování profesorem anglického jazyka z roku 1968 se mohl realizovat až v roce 1990, 1991 titul DrSc.

  • čestný doktorát

   University of Leeds (1984),
   Katholieke Universiteit Leuven (1984),
   University of Turku (2000)


  • dílo

   - věnoval se především oblasti teorie funkční větné perspektivy
   - soupis jeho prací je v Brno Studies in English, 29, 2003, s. 99–108
   - Masarykova univerzita vydává jeho práce: Collected Works of Jan Firbas (2010, 2014)


  • zaměstnání

   1940–1945 učitel na brněnských školách,
   1947–2000 (1986 penzionován, ale působil dál jako externista) Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (asistent, odborný asistent, docent, profesor); přednášel i v zahraničí

  • odborné a zájmové organizace

   Kruh moderních filologů (člen hlavního výboru, předseda brněnské odbočky),
   Pražský lingvistický kroužek,
   Societas europea linguistica, jazykovědné sdružení,
   Česká asociace anglistů,
   Česká fonetická společnost


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Vachek
   učitel


  • partneři

   Helena Firbasová (Kučerová)
   sňatek: 1949 v Anglii


  • rodiče

   Karel Firbas
   Karla Firbasová (Holzmannová)


  • sourozenci

   Karel Firbas


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 23. 12. 2016