prof. PhDr. Jan Firbas, DrSc., dr. h. c.

* 25.3.1921 Brno – † 5.5.2000 Brno


mezinárodně uznávaný jazykovědec, anglista, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


bydliště

Brno


vzdělání

1931–1939 I. státní československé reálné gymnázium v Brně,
zimní semestr 1939/1940 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,
1945–1947 FF MU - angličtina a filozofie,
1948–1949 studijní pobyt na univerzitách v Leedsu a v Londýně,
1948 titul PhDr., 1959 CSc., 1963 docent anglického jazyka, projednaný a schválený návrh na jmenování profesorem anglického jazyka z roku 1968 se mohl realizovat až v roce 1990, 1991 titul DrSc.


čestný doktorát

University of Leeds (1984),
Katholieke Universiteit Leuven (1984),
University of Turku (2000)


dílo

- věnoval se především oblasti teorie funkční větné perspektivy
- soupis jeho prací je v Brno Studies in English, 29, 2003, s. 99–108
- Masarykova univerzita vydává jeho práce: Collected Works of Jan Firbas (2010, 2014)


zaměstnání

1940–1945 učitel na brněnských školách,
1947–2000 (1986 penzionován, ale působil dál jako externista) Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (asistent, odborný asistent, docent, profesor); přednášel i v zahraničí


odborné a zájmové organizace

Kruh moderních filologů (člen hlavního výboru, předseda brněnské odbočky),
Pražský lingvistický kroužek,
Societas europea linguistica, jazykovědné sdružení,
Česká asociace anglistů,
Česká fonetická společnostosoby

Josef Vachek
učitel


partneři

Helena Firbasová (Kučerová)
sňatek: 1949 v Angliisourozenci

Kal


Aktualizováno: 23. 12. 2016