Internetová encyklopedie dějin města Brna

Josef Kolejka

  prof. PhDr. Josef Kolejka, DrSc.


  • * 7.3.1924 Líšeň u Brna (dnes Brno-Líšeň) – † 9.2.2015 Brno


  • historik, vysokoškolský pedagog


  • zajímavé okolnosti

   v mládí byl mistrem Moravy v běhu na středních tratích a v chůzi na deset tisíc metrů, pro udržení kondice denně běhal až do pozdního věku


  • bydliště

   Brno, Zedníkova 6


  • vzdělání

   1935–1943 1. české gymnázium v Brně,
   1945–1948 Filozofická fakulta MU (obor dějepis-filozofie),
   1947–1948 Filozofická fakulta Jagellonské univerzity v Krakově (1949 titul PhDr., 1960 CSc., 1964 docent nových a nejnovějších dějin, 1986 DrSc., 1987 profesor pro obecné dějiny)

  • jiné pocty

   Cena Bedřicha Václavka (1986),
   medaile Jiřího Dimitrova


  • dílo

   zobrazit Věnoval se zejména revolučním létům 1848–1849, teorii vzniku novodobých národů, nacionalismu, národnostním otázkám, dějinám česko-polských vztahů, dějinám národů střední Evropy a Balkánského poloostrova.

   - Národ – nacionalismus – národnostní otázka (1967)
   - Národnostní programy pro střední a jihovýchodní Evropu. Z dějin socialistické teorie národnostní otázky 1948–1917 (1971)
   - "Národnostní princip " a internacionalismus 1789–1860. Vznik marxistické teorie národnostní otázky a "zahraniční politiky" (1984)
   - Národy habsburské monarchie v revoluci 1848–1849 (1989)

   Bibliografie jeho prací za léta 1950–1984 je ve Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C 31, 1984, s. 12–24; za léta 1985–1998 v publikaci Historik Josef Kolejka, Brno 2004, s. 109–110.


  • zaměstnání

   1953–1961 vědecký pracovník Historického ústavu ČSAV,
   1961–1990 Katedra dějin SSSR, střední a jihovýchodní Evropy na FF UJEP v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Matice moravská,
   Československý balkanistický komitét


  • poznámky

   Jako historik se odborně zaměřoval na dějiny 19. a 20. století, dělnického hnutí, Ruska a SSSR, Balkánu, na československo-polské vztahy, na dějiny školství.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Historik Josef Kolejka"
   "Devadesátiny profesora Josefa Kolejky"
   "Běžec na dlouhé trati"
   "Slavica na Masarykově univerzitě v Brně: literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy"


  • děti

   Vladislav Kolejka
   Miroslav Kolejka


  • ulice

   Zedníkova
   bydliště


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 29. 09. 2015