Encyklopedie dějin města Brna

Arnošt Hönig

  Prof. Ing. Arnošt Hönig, DrSc.


  • * 1.1.1928 Ráztočno – † 19.6.2006 Brno


  • vysokoškolský pedagog, v letech 1990–1991 rektor VUT v Brně; profesor pro obor stavební hmoty a zkušebnictví


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1968 udělena vědecká hodnost DrSc. Vědeckou radou VUT v Brně; v letech 1968–1969 studijní pobyt v USA, Purdue University v Lafayette


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   obecná škola Myjava (1934–1939),
   hlavní škola Brno (1939–1942),
   státní průmyslová škola stavební v Brně (1942–1946),
   reálné gymnázium v Brně (1947 maturita),
   Vysoká škola technická Dr. E. Beneše v Brně – odbor inženýrského stavitelství, směr vodohospodářský a kulturní (v roce 1951 složena 2. státní zkouška, 1962 docent pro obor betonových konstrukcí, 1980 profesor pro obor stavební hmoty a zkušebnictví na SVŠT Bratislava)

  • vyznamenání a pocty

   Mistr sportu (1979),
   Zasloužilý učitel (1982),
   Zasloužilý pracovník ministerstva stavebnictví ČSR (1982),
   Zlatá pamětní medaile VUT v Brně (1983),
   medaile NASA


  • dílo

   zobrazit publikoval stovky článků - jak odborného, tak popularizačního zaměření

   – Ultrasonic and radiometric measurement of homogeneity and density of concrete in biological shield of nuclear (1965, spoluautor V. Zapletal)
   – Nedestruktivní zkušebnictví (1974)


  • zaměstnání

   celoživotně zaměstnán na FAST VUT v Brně a jejích právních předchůdcích,
   již za vysokoškolských studií byl zaměstnán jako technik při ústavu zdravotního inženýrství (1947–1951),
   1951–1953 asistent ústavu pozemního stavitelství,
   1954–1962 odborný asistent na katedře betonových konstrukcí,
   1962–1971 docent na katedře stavebních a zkušebních metod,
   od roku 1971 docent v Ústředním středisku radiační defektoskopie,
   v roce 1980 jmenován profesorem,
   v roce 1993 odchod do penze

  • odborné a zájmové organizace

   člen redakční rady časopisů Inženýrské stavby, Věda a život, Nuclear Engineering and Design, Nondestructive Testing, European Civil Engineering,
   od roku 1965 člen American Nuclear Society,
   od roku 1970 člen RILEM se sídlem v Paříži


  • obrazy

   Arnošt Hönig. Uloženo v Archivu VUT v Brně. Arnošt Hönig. Uloženo v Archivu VUT v Brně.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Arnošt Hönig"
   "Kapitoly z dějin Vysokého učení technického v Brně : (cesta moravské techniky 20. stoletím) "
   "Arnošt Hönig"


  • děti

   Zbyněk Hönig
   Zdeněk Hönig


  • autor

   blat, skr


Aktualizováno: 15. 06. 2017

Arnošt Hönig. Uloženo v Archivu VUT v Brně.