prof. Ing. Arnošt Hönig, DrSc.

* 1.1.1928 Ráztočno – † 19.6.2006 Brno


vysokoškolský pedagog, v letech 1990–1991 rektor VUT v Brně; profesor pro obor stavební hmoty a zkušebnictví


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v roce 1968 udělena vědecká hodnost DrSc. Vědeckou radou VUT v Brně; v letech 1968–1969 studijní pobyt v USA, Purdue University v Lafayette


bydliště

Brno


vzdělání

obecná škola Myjava (1934–1939),
hlavní škola Brno (1939–1942),
státní průmyslová škola stavební v Brně (1942–1946),
reálné gymnázium v Brně (1947 maturita),
Vysoká škola technická Dr. E. Beneše v Brně – odbor inženýrského stavitelství, směr vodohospodářský a kulturní (v roce 1951 složena 2. státní zkouška, 1962 docent pro obor betonových konstrukcí, 1980 profesor pro obor stavební hmoty a zkušebnictví na SVŠT Bratislava)


vyznamenání a pocty

Mistr sportu (1979),
Zasloužilý učitel (1982),
Zasloužilý pracovník ministerstva stavebnictví ČSR (1982),
Zlatá pamětní medaile VUT v Brně (1983),
medaile NASA


dílo

publikoval stovky článků - jak odborného, tak popularizačního zaměření

– Ultrasonic and radiometric measurement of homogeneity and density of concrete in biological shield of nuclear (1965, spoluautor V. Zapletal)
– Nedestruktivní zkušebnictví (1974)


zaměstnání

celoživotně zaměstnán na FAST VUT v Brně a jejích právních předchůdcích,
již za vysokoškolských studií byl zaměstnán jako technik při ústavu zdravotního inženýrství (1947–1951),
1951–1953 asistent ústavu pozemního stavitelství,
1954–1962 odborný asistent na katedře betonových konstrukcí,
1962–1971 docent na katedře stavebních a zkušebních metod,
od roku 1971 docent v Ústředním středisku radiační defektoskopie,
v roce 1980 jmenován profesorem,
v roce 1993 odchod do penze


odborné a zájmové organizace

člen redakční rady časopisů Inženýrské stavby, Věda a život, Nuclear Engineering and Design, Nondestructive Testing, European Civil Engineering,
od roku 1965 člen American Nuclear Society,
od roku 1970 člen RILEM se sídlem v Paříži
děti

Zbyněk Hönig
Zdeněk Hönig


blat, skr


Aktualizováno: 03. 10. 2022