Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Lhotský

  Ing. Dr. techn. Alois Lhotský


  • * 1.9.1904 Třešť (okres Jihlava)


  • asistent České vysoké školy technické v Brně


  • bydliště

   Brno, Dřevařská 16


  • vzdělání

   státní reálka v Telči (20. 6. 1922 maturita),
   (ČVŠT v Brně - odbor chemického inženýrství (2. státní zkouška 10. 3. 1928), promován doktorem technických věd (25. 6. 1938), dizertační práce "Příspěvek k metodice pokusného sladování pivovarského ječmene"


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   asistent techniky v Brně,
   vedoucí laboratoře smíchovského pivovaru


  • prameny, literatura


  • partneři

   Vlasta Lhotská (Ptáčková)
   sňatek: 11. 7. 1932, Brno (Městská rada)


  • rodiče

   Marie Lhotská (Tichá)
   Alois Lhotský


  • sourozenci

   Marie Mrázková (Lhotská)


  • ulice

   Dřevařská
   bydliště


  • autor

   Menš, blat


Aktualizováno: 01. 04. 2020