Ing. Dr. techn. Alois Lhotský

* 1.9.1904 Třešť (okres Jihlava)


asistent České vysoké školy technické v Brně


bydliště

Brno, Dřevařská 16


vzdělání

státní reálka v Telči (20. 6. 1922 maturita),
(ČVŠT v Brně - odbor chemického inženýrství (2. státní zkouška 10. 3. 1928), promován doktorem technických věd (25. 6. 1938), dizertační práce "Příspěvek k metodice pokusného sladování pivovarského ječmene"


dílo

zobrazit


zaměstnání

asistent techniky v Brně,
vedoucí laboratoře smíchovského pivovarupartneři

Vlasta Lhotská (Ptáčková)
sňatek: 11. 7. 1932, Brno (Městská rada)
ulice

Dřevařská
bydliště


Menš, blat


Aktualizováno: 01. 04. 2020