prof. Ing. RNDr. Jan Vrbka, DrSc.

* 28.8.1942 Jevíčko – † 22.5.2017 Brno


v letech 2000–2006 rektor VUT v Brně


vzdělání

1959–1964 Fakulta strojní VUT v Brně - obor tepelně energetická zařízení,
1967–1972 Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně - obor fyzika,
1972/1973 studijní pobyt na Technické univerzitě v Hannoveru


zaměstnání

1964–1969 První brněnská strojírna, oddělení spalovacích turbín,
1969–1983 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně - asistent (1983–1993 docent, od roku 1993 profesor)


poznámky

Životopis prof. Vrbky je uveden v časopise Události na VUT v Brně, č. 9, roč. IX, 1999, s. 3.události

1. 9. 2005
Mezinárodní sympozium kongresu pro kartuziánská bádání - Kartuziánské umění a architektura
rektor VUT v Brně (poskytnutí záštity)
12. 1. 2005
Vzpomínkové odpoledne k nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Miloše Zlámala, DrSc.
rektor VUT v Brně
1. 9. 2004
Vernisáž výstavy Otakar Diblík (designér)
rektor VUT v Brně


Čoup


Aktualizováno: 03. 10. 2022