Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Vrbka

  Prof. Ing. RNDr. Jan Vrbka, DrSc.


  • * 28.8.1942 Jevíčko – † 22.5.2017 Brno


  • v letech 2000–2006 rektor VUT v Brně


  • vzdělání

   1959–1964 Fakulta strojní VUT v Brně - obor tepelně energetická zařízení,
   1967–1972 Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně - obor fyzika,
   1972/1973 studijní pobyt na Technické univerzitě v Hannoveru


  • zaměstnání

   1964–1969 První brněnská strojírna, oddělení spalovacích turbín,
   1969–1983 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně - asistent (1983–1993 docent, od roku 1993 profesor)


  • poznámky

   Životopis prof. Vrbky je uveden v časopise Události na VUT v Brně, č. 9, roč. IX, 1999, s. 3.


  • obrazy

   img16393.jpg


  • události

   1. 9. 2005
   Mezinárodní sympozium kongresu pro kartuziánská bádání - Kartuziánské umění a architektura
   rektor VUT v Brně (poskytnutí záštity)
   12. 1. 2005
   Vzpomínkové odpoledne k nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Miloše Zlámala, DrSc.
   rektor VUT v Brně
   1. 9. 2004
   Vernisáž výstavy Otakar Diblík (designér)
   rektor VUT v Brně


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 30. 05. 2017

Jan Vrbka. Fotografie je uložena v Archivu VUT v Brně.