Milada Hrušáková

* 3.10.1920 Cheb (okres Cheb) – † 30.5.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzena stanným soudem v Brně 30. 5. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popravena


bydliště

Valašské Meziříčí, Máchova 610


vzdělání

obchodní akademie v Přerově


jiné pocty

její jméno je uvedeno na pamětní desce obchodní akademie v Přerově,
pamětní deska na domě čp. 14 v Křenovicích, okr. Přerov (na ní je uvedena spolu s rodiči),
ve Valašské Meziříčí je na domě v Mírové ulici č. 7 věnována pamětní deska MUC. Ivanovi Kolaříkovi a rodinám Kolaříkově a Hrušákově,
její jméno je uvedeno na pamětní desce členů Sokola ve Valašském Meziříčí, Sokolská ulice


zaměstnání

kancelářská praktikantka


odborné a zájmové organizace

Sokol Valašské Meziříčí


poznámky

Snoubenka desátníka aspiranta Ivana Kolaříka, člena paraskupiny OUT DISTANCE, vysazené 28. 3. 1942 z Velké Británie.
V oznámení o popravách v denním tisku je uvedena pod dívčím příjmení matky, tedy Milada Hlavinková (-Menš). Zpopelněna v Krematoriu města Brna dne 1. 6. 1942, číslo kremace 5758. Zápis do matriky úmrtí učiněn na základě oznámení gestapa Brno z 30. 5. 1942. č. II DB Nr. 3014/42.osoby

Ivan Kolařík
snoubenec
události

2. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
(v protokolu uvedena pod číslem 2186 e)
30. 5. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 30. května)
jedna z popravených


Menš


Aktualizováno: 03. 04. 2022