Amalie Hrušáková

* 16.5.1895 Měrovice nad Hanou (okres Přerov) – † 30.5.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


rodné jméno

Hlavinková


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzena stanným soudem v Brně 30. 5. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popravena


bydliště

Valašské Meziříčí, Máchova 610


jiné pocty

pamětní deska na domě čp. 14 v Křenovicích, okr. Přerov (na ní je uvedena spolu s manželem a dcerou),
ve Valašském Meziříčí je na domě v Mírové ulici č. 7 věnována pamětní deska MUC. Ivanovi Kolaříkovi a rodinám Kolaříkově a Hrušákově


zaměstnání

v domácnosti


poznámky

Zpopelněna v Krematoriu města Brna dne 1. 6. 1942, číslo kremace 5757. Zápis do matriky zemřelých učiněn na základě oznámení gestapa Brno ze 30. 5. 1942, č. II DB Nr. 3012/42.
partneři


události

2. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
(v protokolu uvedena pod číslem 2186 f)
30. 5. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 30. května)
jedna z popravených


Menš


Aktualizováno: 04. 04. 2022