Ing. arch. Zdeněk Chlup

* 7.2.1921 Brno – † 21.3.2002 Brno


architekt a urbanista (hlavní architekt Brna)


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Díky úsilí Z. Chlupa byla vydána takzvaná Černá kniha města Brna - jeden z prvních pokusů zmapovat Brno z hlediska kvality životního prostředí.
S návratem demokracie se soustředil na práci s cílem „vrátit Brno do Evropy“ – na obnovu zpřetrhaných mezinárodních vazeb a pořádání konferencí s evropskou účastí v zájmu budování image města Brna.


cena města

Brna, v oboru architektura a urbanismus (2001)


vzdělání

1945–1949 Vysoká škola technická dr. E. Beneše v Brně (obor architektura a pozemní stavitelství)


zaměstnání

Stavoprojekt Košice (v 50. letech vedoucí ateliéru),
Útvar hlavního architekta města Brna (v letech 1965–1970 vedoucí),
poslanec Federálního shromáždění (leden 1969 - listopad 1969),
po nástupu normalizace byl profesně i politicky eliminován, měl zákaz práce v Brně i okolí,
Výzkumný ústav výstavby a architektury v Praze (70. a 80. léta),
po sametové revoluci se opět angažoval v architektonickém a urbanistickém plánování Brna


politická orientace

poslanec Federálního shromáždění (1969),
poslanec České národní rady (1968–1969),
představitel reformního proudu v KSČ během pražského jara,
po listopadu 1989 odmítl Občanským fórem nabízenou funkci primátora města Brna


odborné a zájmové organizace

v roce 1967 se stal členem pařížského Institutu de la Vie a rovněž čestným členem Svazu brazilských architektů


poznámky

v roce 1960 získal 2. cenu v soutěži na obytný experimentální obvod Moskvy, v roce 1961 se podílel na zhotovení územního plánu Sofie a v roce 1963 i Prahy


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"On pan profesor Rozehnal tomu prostě vzdoroval"hub


Aktualizováno: 25. 02. 2022