JUDr. Adolf Promber

* 17.4.1843 Uherské Hradiště – † 3.2.1899 Brno


advokát v Brně, poslanec Říšské rady (1873–1899), poslanec moravského zemského sněmu (1876–1899)


zajímavé okolnosti

v nekrologu oceňována jeho trpělivost, s níž snášel svou chorobu, schopnost řešit mírnou cestou problémy, pracovitost (označen jako „hrdina práce“)


příčina úmrtí

nádor


bydliště

Uherské Hradiště čp. 89 (rodný dům)

Brno:
- Radwitplatz, též Raduitplatz (Radwitovo, též Raduitovo náměstí) 2
- Johannesgasse 9


vzdělání

gymnázium v Brně,
právnická fakulta vídeňské univerzity


vyznamenání a pocty

Řád železné koruny III. třídy (1899),
Komturský kříž řádu Františka Josefa s hvězdou (1898)


jiné pocty

čestný občan mnoha míst na Moravě, čestný člen mnohých spolků


zaměstnání

advokát (vlastní kancelář v Brně od 1. 1. 1872)


odborné a zájmové organizace

člen výboru 1. moravské spořitelny,
prezident moravsko-slezské pojišťovny,
inicioval postavení mnoha pomníků císaře Josefa II. na Moravě


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e, hrob č. 7 (exhumován po roce 1918)

ulice

Radwitplatz, též Raduitplatz (Radwitovo, též Raduitovo náměstí)
bydliště doložené v roce 1870 (dnes Žerotínovo náměstí) Johannesgasse
bydliště a místo úmrtí (dnes Jánská)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jis, Menš


Aktualizováno: 09. 01. 2019