JUDr. František Alois Šrom

* 20.8.1825 Milenov (okres Přerov) – † 19.5.1899 Brno


advokát a politik; hlavní představitel staročechů na Moravě; poslanec moravského zemského sněmu (1861–1887), poslanec říšské rady (1873–1887); doživotní člen panské sněmovny (18. 1. 1887); náměstek zemského hejtmana (1884)


šlechtický titul

rytíř


bydliště

Milenov čp. 21 (rodný dům),
Kroměříž čp. 215 (doloženo v roce 1854),
Uherské Hradiště čp. 43 (doloženo v roce 1856),
Brno, Raduitgasse, též Radwitgasse (Raduitova, též Radvitova 2


vzdělání

gymnázium v Kroměříži,
filosofie a práva v Olomouci (1852 titul JUDr.)


vyznamenání a pocty

komtur řádu Františka Josefa I. s hvězdou,
rytíř řádu železné koruny 3. třídy (v souvislosti s udělením tohoto řádu byl 19. 9. 1891 povýšen do rytířského stavu a byl mu udělen erb),
rytíř papežského řádu sv. Řehoře,
majitel jubilejní medaile 50 let panování Františka Josefa I.


jiné pocty

čestný občan různých měst,
doživotní člen panské sněmovny


zaměstnání

advokátní koncipient v Kroměříži (1854),
moravsko-slezský advokát v Uherském Hradišti (od 1856),
advokát v Brně (převzal kancelář dr. Aloise Pražáka)


politická orientace

národní strana (staročech)


odborné a zájmové organizace

od roku 1879 člen kuratoria Mähr. Gewerbemuseum,
Moravská advokátní komora,
Družstvo českého národního divadla v Brně (předseda, v letech 1881–⁠1889 ředitel)poznámky

pohřeb se konal z kostela sv. Tomáše v Brně 20. 5. 1899
osoby

Luděk (Ludvík) Krupka
zaměstnanec Jan Sovadina
F. Šrom byl jedním ze svědků při sňatku J. Sovadiny František Zapletal
přítel


partneři

Anna Šromová (Šmídová)
(první manželka) Marie Šromová (Frendlová)
sňatek: 26. 1. 1856, Brno (kostel sv. Jakuba)
(druhá manželka)
ulice

Raduitgasse, též Radwitgasse (Raduitova, též Radvitova)
bydliště a místo úmrtí (dnes Marešova)


osoba na objektech

členové kuratoria
pamětní deska: Husova 14/03 České divadlo
pamětní deska: Veveří 1/01


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

30. 10. 1893
Smuteční slavnost k 25. výročí úmrtí P. Františka Sušila
účastník slavnosti
16. 1. 1892
Pohřeb generála Františka Alexandra Zacha
účastník pohřbu


Jis, Menš


Aktualizováno: 29. 06. 2023