P. Ignác Zháněl

* 11.6.1863 Sebranice (okres Blansko) – † 30.11.1930 Brno, nemocnice Milosrdných bratří


kněz, spisovatel, auditor biskupské konzistoře


pseudonym

Method Příhoda


zajímavé okolnosti

byl velice pečlivý v matričních zápisech, vedl farní kroniku v Troubsku, do níž podrobně zapisoval údaje o padlých obyvatelích farnosti za první světové války, jeho zápisy jsou dnes cenným materiálem


bydliště

Sebranice čp. 133 (rodný dům),
Střelice u Brna (1868–1873),
Brno-Židenice (od roku 1873),
Brno, Soukenická 8


vzdělání

obecná škola v Brně,
od roku 1873 První české gymnasium v Brně (1881 maturita),
bohosloví v Brně (na kněze vysvěcen 13. 12. 1885)


jiné pocty

rytíř řádu Božího Hrobu


dílo

zobrazit


zaměstnání

kaplan v Budči a Miroslavi,
od roku 1887 působil jako kaplan v Brně u sv. Jakuba (mezi lety 1890–1899 vedl kancelář a vyučoval 26 hodin týdně na školách),
když se v roce 1903 obsazovala fara u sv. Jakuba, nemohl se stát městských farářem (městská rada byla protičesky zaujatá), odešel tedy do Troubska,
farář v Troubsku (od roku 1903),
od roku 1919 trávil svůj důchod v Brně


odborné a zájmové organizace

družstvo Vlasti (čestný člen)


hrob

poznámky

Již od školních let sbíral knihy, jeho knihovna čítala na 8000 svazků knih (náboženské, vědecké, zábavné, poučné, historické, básně, kritiky, hudebniny, časopisy, dětské, cizojazyčné atd.). Sbíral také starožitnosti.
Mnoho cestoval, od roku 1888 podnikal cesty po Evropě, navštívil během 25 let skoro všechny evropské státy, Itálii 12x. Cesty podnikal většinou se svým bratrem Rudolfem. O cestách publikoval články v periodikách a vyšla mu také kniha Z cest (1907).
osoby

Rudolf Zháněl
P. Ignác křtil novorozeného Rudolfa Zháněla
ulice

Soukenická
bydliště doložené v roce 1930


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinkuMenš, Kal, LucKub


Aktualizováno: 24. 01. 2024