prof. RNDr. Otakar Borůvka, DrSc.

* 10.5.1899 Uherský Ostroh (okres Uherské Hradiště) – † 22.7.1995 Brno


významný matematik, zabývající se matematickou analýzou, teorií grafů, diferenciální geometrií, algebrou a diferenciálními rovnicemi, vysokoškolský pedagog, zakladatel Matematického ústavu ČSAV v Brně; čestný doktor Masarykovy univerzity


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v roce 1965 založil časopis Archivum mathematicum, zasloužil se o založení Matematického ústavu ČSAV v Brně v roce 1969 (dnes pobočka Matematického ústavu AV ČR)


bydliště

Brno:
- Roubalova 13
- Matzenauerova 3 (1948)


čestný občan

město Brno (1994), město Uherský Ostroh (1995)


cena města

za vynikající dílo vědecké a pedagogické (1968)


vzdělání

1911–1916 gymnázium v Uherském Hradišti,
1916–1917 Vyšší vojenská reálka v Hranicích na Moravě,
1917–1918 Vojenská technická akademie v Mödlingu u Vídně,
1918–1922 Česká vysoká škola technická v Brně,
1920–1922 PřF MU v Brně (tamtéž v roce 1923 získal titul RNDr.),
studijní pobyt v Paříži (1929–1930) a v Hamburku (1930–1931),
1928 soukromý docent, 1934 mimořádný profesor, 1946 řádný profesor (s platností od roku 1940), 1956 DrSc.


čestný doktorát

Univerzita Komenského v Bratislavě (19. 6. 1969),
Masarykova univerzita v Brně (10. 5. 1994)


vyznamenání a pocty

Státní cena Klementa Gottwalda za práce v oboru diferenciálních rovnic (1959),
Řád práce za vynikající pedagogickou i vědeckou činnost v matematice (30. 4.1965)


jiné pocty

člen-korespondent ČSAV (23. 11. 1953), akademik (26. 11. 1965),
Eulerova medaile Německé akademie v Berlíně (1957),
Eulerova medaile AN SSSR (1960),
Zlatá medaile Univerzity Komenského v Bratislavě (1965), Univerzity Palackého v Olomouci (1968) a Univerzity J. E. Purkyně v Brně (1969),
Zlatý klíč Kounicových kolejí (1965),
Zlatá plaketa Bernarda Bolzana (1969),
Zlatá plaketa za zásluhy o vědu a lidstvo (1989),
Medaile za zásluhy o rozvoj matematiky a fyziky JČSMF (1987 a 1989),
Stříbrná matematická medaile (1989) aj.


dílo

Kromě řady vědeckých prací z diferenciální geometrie a algebry publikoval doma i v zahraničí na 90 prací z teorie grupoidů a diferenciálních rovnic - viz Seznam prací Otakara Borůvky v monografii Otakar Borůvka (Nadace Universitas Masarykiana, edice Osobnosti, Brno 1996, s. 193–202).
V rámci České digitální matematické knihovny byly zdigitalizovány plné texty všech Borůvkových prací (včetně prací o samotném Borůvkovi). Jsou volně přístupné na internetu - Digitální archiv - Otakar Borůvka.


zaměstnání

1920–1921 Česká vysoká škola technická v Brně (externě pak v letech 1946–1951),
1921–1970 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity,
od roku 1970 Matematický ústav ČSAV, řadu let přednášel i na bratislavské univerzitě


odborné a zájmové organizace

Jednota českých matematiků a fyziků,
Moravská přírodovědecká společnost,
Přírodovědecký klub v Brně,
Société mathématique de France,
American Mathematical Society


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestný kruh, skup. 25e, hrob č. 38 (10. 5. 1999) - signifikantní náhrobek s geometrickými motivy korunovaný jehlanem vytvořil v roce 1999 arch. Vladimír Palla


pojmenováno

Borůvkův algoritmus,
Společnost Otakara Borůvky, občanské sdružení Brno, které vzniklo 24. 3. 1999 - jeho cílem je podporovat rozvoj věd obecně a věd matematických a jejich aplikací zvláště
osoby

Ferdinand Herčík
spolupracoval s ním na čtyřrozměrném modelu života Alexander Gennadijevič Kuroš
přítel


partneři

Milada Borůvková (Grimmová)
sňatek: 3. 7. 1935


děti

Yvona Coufalová (Borůvková)
Otakar Boruvka (Borůvka)ulice

Roubalova
bydliště Matzenauerova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

10. 5. 1999
Odhalení pomníku Otakaru Borůvkovi 1. 7. 1969
Zřízení Matematického ústavu ČSAV v Brně
jeden ze zakladatelů Matematického ústavu ČSAV v Brně
20. 2. 1960
Odhalení pamětní desky Matyáši Lerchovi
významný matematikKal


Aktualizováno: 17. 01. 2020