prof. PhDr. et JUDr. Eugen Dostál

* 23.12.1889 Příbor (okres Nový Jičín) – † 27.1.1943 Brno


významný historik umění, zakladatel oboru dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Příbor čp. 3 (rodný dům),
Brno, Dr-Josef-Tuček-Gasse - Dra Josefa Tučka 9


vzdělání

1908–1913 Vídeňská univerzita - práva,
1910–1914 dějiny umění (1914 titul PhDr., 1921 habilitace, 1927 mimořádný profesor, 1931 řádný profesor)


dílo

Kromě práce pedagogické a vědecké v semináři dějin umění pracoval rovněž jako výtvarný referent Lidových novin a Moravských novin.
Spolupracoval s brněnským rozhlasem (tzv. výtvarnické referáty). Působil rovněž jako soudní znalec pro výtvarné umění a obchod starožitnostmi.
Soupis jeho prací uveřejnil J. Sedlák a Ant. Jirka (SPFFBU, F 12, 1968, s. 137–139) a J. Vacková (Estetika, 1983, s. 117–120).


zaměstnání

1919–1926 zemský konzervátor při Státním památkovém úřadě pro Moravu a Slezsko v Brně,
FF MU (1921–1926 soukromý docent, 1927–1943 ředitel semináře dějin umění, 1937–1938 děkan fakulty)


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Klub výtvarných umělců Aleš v Brně,
Kruh pro pěstování dějin umění


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 18, hrob č. 204; kamennou sochu „Truchlící ženy“ vytvořil (po roce 1943) sochař Jan Třískaprameny, literatura

osoby

Antonín Beer
A. Beer byl jedním ze svědků sňatku E. Dostála Alois Kuba
E. Dostál byl svědkem sňatku A. Kuby Jarmila Kubíčková-Dvořáková
studentka Egon Thieben
přítel


partneři

Olga Dostálová (Heberová)
sňatek: 2. 7. 1940, Rajhradulice

Dr-Josef-Tuček-Gasse - Dra Josefa Tučka
bydliště (dnes Tučkova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

7. 3. 2016
Převoz deskové gotické malby „Madona z Veveří“ z pražské Národní galerie do Brna
historik umění


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 28. 02. 2021