prof. PhDr. et JUDr. Eugen Dostál

* 23.12.1889 Příbor – † 27.1.1943 Brno


významný historik umění, zakladatel oboru dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Příbor čp. 3 (rodný dům),
Brno, Dr-Josef-Tuček-Gasse - Dra Josefa Tučka 9


vzdělání

1908–1913 Vídeňská univerzita - práva,
1910–1914 dějiny umění (1914 titul PhDr., 1921 habilitace, 1927 mimořádný profesor, 1931 řádný profesor)


dílo

Kromě práce pedagogické a vědecké v semináři dějin umění pracoval rovněž jako výtvarný referent Lidových novin a Moravských novin.
Spolupracoval s brněnským rozhlasem (tzv. výtvarnické referáty). Působil rovněž jako soudní znalec pro výtvarné umění a obchod starožitnostmi.

Soupis jeho prací uveřejnil J. Sedlák a Ant. Jirka (SPFFBU, F 12, 1968, s. 137–139) a J. Vacková (Estetika, 1983, s. 117–120).


zaměstnání

1919–1926 zemský konzervátor při Státním památkovém úřadě pro Moravu a Slezsko v Brně,
FF MU (1921–1926 soukromý docent, 1927–1943 ředitel semináře dějin umění, 1937–1938 děkan fakulty)


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Klub výtvarných umělců Aleš v Brně,
Kruh pro pěstování dějin umění


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 18, hrob č. 204; kamennou sochu „Truchlící ženy“ vytvořil (po roce 1943) sochař Jan Tříska
osoby

Egon Thieben
přítel


partneři

Olga Dostálová (Heberová)
sňatek: 2. 7. 1940ulice

Dr-Josef-Tuček-Gasse - Dra Josefa Tučka
bydliště (dnes Tučkova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

7. 3. 2016
Převoz deskové gotické malby „Madona z Veveří“ z pražské Národní galerie do Brna
historik umění


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 26. 10. 2019